Komisija za izbor novih delegata u Skupštinu FK Željezničar, obavještava sve članove Kluba da se rok za prijavu ili prijedlog imena delagata produžuje do petka, 27. decembra do 16 sati. Rok se produžuje uvažavajući molbe članova koji zbog administrativnih procedura čekaju izdavanje potvrde o nekažnjavanju.

Obrazac za podnošenje prijedloga/prijavu za delegata u Skupštini možete preuzeti ovdje.

Komisija podsjeća da samo članovi Kluba mogu biti delegati u Skupštini Kluba i da će se izbor delegata izvršiti shodno odredbama člana 31. Statuta FK Željezničar Sarajevo broj 118/2015 od 04.03.2015. godine i 125/2016 od 30.01.2016. godine koji između ostalog definišu minimalne uslove koje delegati moraju ispunjavati, a to su:

  • da imaju više od 18 godina,
  • da imaju svojstvo člana Kluba u skladu sa ovim Statutom,
  • da su članovi Kluba koji svojim radom, doprinosom, iskustvom ili na drugi način mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva i unaprjeđenju razvoja i poslovanja Kluba,
  • da nisu pravosnažno osuđivani za krivična djela (Uvjerenje o osuđivanosti ili neosuđivanosti izdaje MUP, prema mjestu rođenja podnosioca zahtjeva) zahtjev za izdavanje uvjerenja možete preuzeti ovdje.

Skupština Kluba ima 54 delegata i isti će se izabrati na period od četiri godine.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava/prijedloga za delegate, Komisija će prema prijedlozima članova Kluba izvršiti izbor delegata, a sve u skladu sa članom 31. Statuta Kluba, kao i kvalifikacijama i doprinosu koji predloženi delegat može dati u funkcionisanju Skupštine.

Prijave se mogu slati poštom na adresu Zvornička 27. ili skenirano putem e-maila na adresu faruk.brkovic@fkzeljeznicar.ba.

Sva pitanja u vezi sa izborom delegata članovi Kluba mogu poslati na e-mail faruk.brkovic@fkzeljeznicar.ba.