Ukoliko želite izvršiti uplatu donacije u svrhu finansiranja rada omladinske škole to možete uraditi na namjenski račun omladinske škole NLB Bank: 1322602015190448 sa naznakom „Donacija za omladinsku školu FK „Željezničar“ Sarajevo.

Ukoliko želite da budete jedan od sponzora Omladinske škole, možete nas kontaktirati na omladinski.pogon@fkzeljeznicar.ba