POČASNI PREDSJEDNIK KLUBA: g. Ivan Ivica Osim

SKUPŠTINA

Edin Cernica, Predsjednik Skupštine
Nedim Sijerčić, Potpredsjednik Skupštine

Kontakt: skupstina@fkzeljeznicar.ba

Članovi Skupštine:

Adis Kepeš
Admir Lisica
Admir Tahirović
Adnan Habibija
Adnan Hajdarević
Adnan Halilović
Adnan Kaljanac
Adnan Mataradžija
Aldin Kolubara
Amar Čelik
Amar Haskić
Amer Duvnjak
Amra Kovačević
Anel Maksumić
Armin Zelenturović
Budislav Vojinović
Borislav Goić
Boris Pavlović
Dalibor Parać
Damir Dinarević
Damir Hajdarbašić
Damir Marković
Denis Podžić
Dino Halilović
Edin Cernica
Edin Ridžal
Edis Baković
Elvedin Kovačević
Emir Dobrača
Emir Muhamedagić
Haris Topalović
Ismar Tukić
Ismet Kolar
Kemal Imamović
Kemal Ridžal
Kenan Hukić
Mak Džonlagić
Mirza Džumhur
Mirza Hukeljić
Mirza Trbonja
Mirza Trhulj
Nedim Sijerčić
Nedžad Pašić
Nermin Bojčić
Nermin Brdarić
Nihad Harbaš
Nihad Odobašić
Oro Ibrišimović
Riad Selimbegović
Sanjin Dohranović
Sanjin Sijamija
Sead Turnadžić
Zlatan Hamza

NADZORNI ODBOR

Džermin Pašić – predsjednik
Alen Nakić – član
Marko Dmitrović – član

UPRAVNI ODBOR

Edis Kovačević – predsjednik
Fuad Zukić – član
Ilijas Kovačević – član
Kerim Balić – član
Seudin Novalić – član
Bakir Sadović – član
Mirza Bašinac – član
Jusuf Tanović – član

Kontakt: uprava@fkzeljeznicar.ba

FK Željezničar