POČASNI PREDSJEDNIK KLUBA: g. Ivan Ivica Osim

SKUPŠTINA

Edin Cernica, Predsjednik Skupštine
Nedim Sijerčić, Potpredsjednik Skupštine

Članovi Skupštine:

Adis Kepeš
Admir Lisica
Admir Tahirović
Adnan Habibija
Adnan Hajdarević
Adnan Halilović
Adnan Kaljanac
Adnan Mataradžija
Ajdin Zekić
Aldin Kolubara
Amar Čelik
Amar Haskić
Amar Spahić
Amer Duvnjak
Amra Kovačević
Anel Maksumić
Armin Zelenturović
Budislav Vojinović
Dalibor Parać
Damir Hajdarbašić
Damir Marković
Diego Božić
Dino Halilović
Edin Cernica
Edis Baković
Elvedin Kovačević
Ismar Pandžo
Ismet Kolar
Jusuf Tanović
Kemal Imamović
Kemal Ridžal
Kenan Hukić
Mak Džonlagić
Marko Dmitrović
Mirza Hukeljić
Mirza Trbonja
Nedim Kustura
Nedim Sijerčić
Nedžad Pašić
Nermin Bojčić
Nermin Brdarić
Nihad Harbaš
Nihad Odobašić
Riad Selimbegović
Rijad Hadžiavdić
Sanjin Dohranović
Sanjin Sijamija
Sead Turnadžić
Zlatan Hamza

NADZORNI ODBOR

Džermin Pašić – član
Edis Kovačević – član
Elvir Kosovac – član

UPRAVNI ODBOR

Nazif Hasanbegović – predsjednik
Kerim Karavdić – član
Kenan Ademović – član
Fuad Zukić – član
Ilijas Kovačević – član
Kerim Balić – član
Oro Ibrišimović – član
Borislav Goić – član
Saudin Novalić – član
Bakir Sadović – član
Mustafa Nurko – član

FK Željezničar