Fudbalski klub Željezničar ovim putem raspisuje konkurs za odabir i imenovanje direktora Željezničar d.o.o..

Odgovornosti direktora će biti sljedeće:

 • zastupanje i predstavljanje
 • sastavljanje plana rada
 • raspoređivanje i koordiniranje izvršenja zadataka
 • organizacija procesa rada i rukovođenje radom i poslovanjem
 • predlaganje Upravnom odboru Kluba donošenje općih akata, kao i izmjene i dopune postojećih vezanih za rad
 • definisanje kratkoročne, dugoročne strategije i ciljeva razvoja društva, kao i predlaganje istih upravnom odboru Kluba
 • sastavljanje periodičnih poslovnih planova
 • podnošenje periodičnih izvještaja Upravnom odboru Kluba
 • kontinuirano planiranje i realizacija svojih dnevnih operativnih zadataka i aktivnosti
 • za svoj rad direktor će biti odgovoran Upravnom odboru Kluba

U skladu sa navedenim odgovornostima i potrebama Kluba, od kandidata tražimo sljedeće kvalifkacije:

 • VSS
 • poznavanje rada na računaru (MS office, MS excel, internet)
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poželjno radno iskustvo u vezi sa organizacijom poslovanja , prodajom, marketingom i dizajnom
 • izražena pregovaračka sposobnost
 • dobre komunikacijske vještine i ljubaznost u odnosu s ljudima
 • kreativnost u rješavanju problema
 • odgovornost, pouzdanost i organiziranost u radu
 • motivacija i spremnost na učenje
 • da ima najmanje godinu dana iskustava na sličnim poslovima
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora

Vaše prijave, zajedno sa životopisom možete poslati na e-mail info@fkzeljeznicar.ba. Rok za prijavu je 25.08.2020 godine. Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Samo će kandidati koji uđu u uži izbor biti kontaktirani i pozvani na razgovor. S najboljim kandidatom će biti zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme na period od jedne godine uz mogućnost produženja još dvije godine. Obavezan probni rada od tri mjeseca. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama.