FK Željezničar raspisuje javni oglas za prijem zaposlenika na mjesto Šefa finansija i računovodstva.

Opis posla

– Obezbjeđuje kontrolu unešenih podataka u sistem pravovremeno, precizno i kvalitetno i signalizira na eventualne nepravilnosti, i učestvuje u njihovom otklanjanju

– Prati zakonsku i UEFA regulativu i izmjene u tom polju u vezi sa zakonskom regulativom koja reguliše računovodstveno poslovanje firme, i sprovodi adekvatne, ažurne i neophodne promjene u sistemu i knjigovodstvenoj evidenciji

– Kontroliše i prati rad referenata / agencije, uočava eventualne propuste u njihovom radu i ispravlja ih, a sve u cilju što efikasnijeg rada

– Ocjenjuje rad zaposlenih u sektoru računovodstva, predlaže njihova unapređenja i eventualne stimulacije/kazne

– Kontroliše knjiženja ručnih i automatskih naloga i njihovu usklađenost sa računovodstvenom politikom firme, i zakonskim regulativama i normativima

– Kontroliše bruto bilans na dnevnom, mjesečnom i godišnjem nivou, uočava i ispravlja eventualne nepravilnosti

– Praćenje stanja knjigovodstvenih analtičkih kartica dobavljača, kupaca kako domaćih, tako i ino i učestvuje u njihovom usaglašavanju i sravnjenju ukoliko je neophodno

– Kontroliše Knjigu ulaznih i izlaznih faktura, konta i knjigovodstvene evidencije za obračun PDV

– Komunikacija na poreskom upravom i usaglašavanje evidencija u cilju nesmetanog rada

– Poznavanje MRS i MSFI i njihova primjena u radu

– Dnevno, mjesečno, kvartalno i godišnje izvještavanje o prihodima i rashodima na nivou Kluba

– Učestvuje u izradi završnog računa i odgovara za njegovu tačnost i usklađenost sa zakonskim regulativama i normativima

– Priprema i predlaže mjesečne, kvartalne i godišnje budzete poslovanja

– Ukoliko je neophodno obavlja i druge zadatke, koji su mu naloženi u vezi s obavljanjem posla

Potrebne kvalifikacije i vještine:     

– VSS ekonomskog usmjerenja

– Certifikat za samostalnog računovođu

– Poželjno iskustvo u sportskim ogranizacijama

– Obavezno znanje engleskog jezika

– Odgovornost, preciznost

Prijave se šalju na e-mail adresu info@fkzeljeznicar.ba. Rok za slanje pijave je 14 dana od dana objavljivanja ovog poziva.