Na osnovu člana 37. Statuta FK „Željezničar“ Sarajevo, FK Željezničar raspisuje javni oglas za prijem pripravnika u oblasti marketinga i komercijalnih poslova, te fizioterapeuta.

FK Željezničar raspisuje javni oglas za prijem pripravnika:
– U oblasti marketinga i komercijalnih poslova
– Fizioterapeut

Minimalni uslovi za poziciju „Pripravnik u oblasti marketinga i komercijalnih poslova“:
– Završen ekonomski fakultet (smjer Marketing);
– poznavanje rada na računaru i aktivno znanje engleskog jezika.

Minimalni uslovi za poziciju „Fiziotarapeut“:
– Završena SSS medicinska škola – smjer fizioterapeut.

Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom i dokazima o ispunjavanju zahtjevanih uslova. Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem na mail: info@fkzeljeznicar.ba. Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će naknadno biti pozvani na razgovor, nakon kojeg će se izvršiti izbor najuspješnijeg kandidata. Rok za podnošenje prijava je 24.01.2016. godine.

Mi smo Željini, Željo je naš!