U skladu sa članom 31. Statuta FK Željezničar Sarajevo broj 118/2015 od 04.03.2015.godine i 125/2016 od 30.01.2016 godine Komisija za izbor delegata u Skupštinu poziva sve registrovane članove, da najkasnije do 20.07.2021. godine predlože imena delegata, ili se lično prijave za delegata u Skupštinu Kluba u naredne četiri godine.

Obrazac za podnošenje prijedloga/prijavu za delegata u Skupštini možete preuzeti ovdje.

Komisija podsjeća da samo članovi Kluba mogu biti delegati u Skupštini Kluba, i da će se izbor delegata izvršiti shodno odredbama člana 31. Statuta Kluba koje između ostalog definišu minimalne uslove koje delegati moraju ispunjavati, a to su:

  • da imaju preko 18 godina,
  • da imaju svojstvo člana Kluba u skladu sa ovim Statutom,
  • da su članovi Kluba koji svojim radom, doprinosom, iskustvom ili na drugi način mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva i unaprjeđenju razvoja i poslovanja Kluba,
  • da nisu pravosnažno osuđivani za krivična djela (Uvjerenje o osuđivanosti ili neosuđivanosti izdaje MUP, prema mjestu rođenja podnosioca zahtjeva) zahtjev za izdavanje uvjerenja možete preuzeti ovdje (uvjerenje se može dostaviti i naknadno nakon izbora, a najkasnije do prve konstituirajuće sjednice – vidjeti izjavu na kraju Prijavnog obrasca)

Skupština Kluba ima 54 delegata i isti će se izabrati na period od četiri godine.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava/prijedloga za delegate, Komisija će prema prijedlozima članova Kluba izvršiti izbor delegata, a sve u skladu sa članom 31. Statuta Kluba, kao i kvalifikacijama i doprinosu koji predloženi delegat može dati u funkcionisanju Skupštine.

Prijave se mogu slati poštom na adresu Zvornička 27. ili skenirano putem e-maila na adresu press@fkzeljeznicar.ba.

Sva pitanja u vezi sa izborom delegata članovi Kluba mogu poslati na e-mail press@fkzeljeznicar.ba.

Mi smo Željini, Željo je naš!