Ono što je godinama stvarano je učinilo to da se između Želje i Mime Šahinpšića stvori neraskidiva veza, veza koja traje i danas, a trajat će do kraja njegovog života.