Zastupnički dom Parlamenta FBiH je na jučerašnjoj sjednici usvojio prijedlog Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima čime je konačno ostvarena dugogodišnja inicijativa, a mnogim klubovima je otvorena mogućnost skidanja velikog tereta. Istina, novi zakon još uvijek nije na snazi, s obzirom na to da ga još treba usvojiti i Dom naroda, ali svi vjerujemo da se neće desiti nešto neočekivano te da će biti usvojen i u tom tijelu kada se sastane.

Sportski klubovi u FBiH, prema trenutnim pokazateljima, duguju preko 22 miliona KM po osnovu javnih prihoda, od čega više od osam miliona KM čine zatezne kamate obračunate zbog kašnjenja u plaćanju. Ovaj Zakon će sportskim klubovima omogućiti oslobađanje dijela galvnice, ali i od obaveze uplate zateznih kamata ukoliko u određenom roku izmire obaveze preuzete sporazumom s Poreznom upravom FBiH. Činjenica je da će neki klubovi imati velike probleme da i ovo ostvare, ali je svakako riječ o velikoj šansi za sve. Više od ovoga nije realno ni očekivati.

Odredbe ovog Zakona će se primjenjivati na dug nastao do 31. decembra 2013. godine. Klubovi će s Poreznom upravom FBiH moći dogovoriti aranžman prema kojem će im se dati mogućnost otplate glavnice na rate, što bi dovelo do otpisa zateznih kamata, pa čak i umanjenja glavnice duga. Zavisno od postignutog sporazuma, klubovima bi se glavnica umanjila za određeni procenat. Maksimalni rok za otplatu glavnice je pet godina, odnosno 60 mjeseci.

Prethodno je potrebno podnijeti zahtjev, i to u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Klub i Porezna uprava FBiH trebaju usaglasiti stanje duga, nakon čega će se zaključiti sporazum. Ukoliko se sportski klub obaveže na otplatu glavnice u roku od dvanaest mjeseci, pored otpisa zateznih kamata, za 30% će se umanjiti i iznos glavnice. Dogovor za plaćanje u roku od 36 mjeseci bi donio smanjenje glavnice za 20%, a za rok od 60 mjeseci donosi smanjenje od 10%. Po otplati posljednje rate, Porezna uprava FBiH bi donijela rješenje o otpisu preostalog duga i zateznih kamata. Sporazumi na rok duži od šezdeset mjeseci ne donose umanjenje glavnice, nego “samo” otpis zateznih kamata, a važno je napomenuti da se ni spomenuta smanjenja ne mogu primijeniti na dio dugovanja nastao po osnovu doprinosa za PIO i poreza na promet nepokretnosti i prava.

U slučajevima neprijavljivanja u propisanom roku ili neredovnog izmirivanja obaveza iz postignutog sporazuma, na sportske klubove će se primjenjivati redovne procedure prinudne naplate, a eventualni sporazum će biti raskinut.

Usvajanjem ovog Zakona, sportskim klubovima bi se u velikoj mjeri olakšao i put do licence za nastupe u takmičenjima pod okriljem međunarodnih asocijacija.