Obavještavamo članove Kluba, navijače i javnost o posljednjim aktivnostima Tima za pregovore na uspostavljanju strateškog partnerstva sa potencijalnim partnerima.

Tim za pregovore do roka utvrđenog na posljednjoj sjednici Skupštine zbog objektivnih razloga nije finalizirao saradnju koja je tom prilikom komunicirana delegatima. Uprkos tome, Tim za pregovore će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti i razgovore sa zainteresiranim subjektima za uspostavu strateškog partnerstva sa našim Klubom.

Napominjemo da informacije koje su u procesu pregovaranja sa potencijalnim strateškim partnerima, sukladno potpisanom ugovoru o povjerljivosti, označene kao povjerljive, ne možemo podijeliti s javnošću. Međutim, o svim posljednjim aktivnostima Tima na ovom planu upoznati su relevantni organi Kluba.

Klub ovim putem također želi demantovati posljednje medijske objave i nagađanja o statusu dosadašnjih aktivnosti na uspostavi strateškog partnerstva te usput podsjeća javnost da su pouzdane i tačne informacije dostupne isključivo na službenim kanalima komunikacije Kluba.

Pozivamo sve navijače na razumijevanje i strpljenje u vezi sa implementacijom ovog historijskog procesa. Mnogobrojne su administrativne i vanjske prepreke sa kojima se Klub suočava na putu uspostavljanja strateškog partnerstva, no potpuno smo sigurni da će nas isti na kraju dovesti do željenog ishoda, a to je stabilna i uspješna budućnost FK Željezničar.

Mi smo Željini, Željo je naš!