Kao što smo se više puta očitovali o ovoj temi, raspodjela prava i obaveza po osnovu sponzorskog ugovora (“Sponzorski ugovor”) potpisanog između BH Telecoma d.d. Sarajevo i Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine je NEPRIHVATLJIVA za FK “Željezničar” Sarajevo.

Prije svega, ističemo da nam je iskreno žao što je NSBiH na ovaj način iskoristio svoje ovlasti utvrđene članom 53. Statuta NSBiH. Naime, iako je nesporno da je ovim članom utvrđeno:

a)       da su “NS/FS BIH i njegovi članovi izvorni vlasnici svih prava koja proizilaze iz takmičenja i drugih manifestacija u njihovoj nadležnosti, bez ograničenja u smislu sadržaja, vremena i mjesta. Ta prava između ostalog uključuju svaku vrstu finansijskih prava, prava audiovizuelnog i radijskog snimanja, reprodukcije i emitovanja, multimedijalna prava, internet prava, marketinška i promotivna prava i srodna kroporativna prava, kao što su amblemi i prava koja proističu iz Zakona o autorskim pravima”,

b)      kao i to da je Izvršni odbor NSBiH ovlašten odlučivati “kako i do kojeg nivoa se koriste takva prava”, tj. da li se “ta prava koriste ekskluzivno ili zajednički sa nekom trećom stranom, ili u potpunosti preko treće strane”,

smatramo da je pogrešan postupak koji je doveo do zaključenja predmetnog Sponzorskog ugovora, te da načina raspodjele prava i obaveza po osnovu komercijalizacije prijenosa utakmica nije adekvatan, što je u zbiru, u najmanju ruku, štetno po naš klub.

Ipak, prije nego što konkretno obrazložimo naše stavove, želimo istaknuti da ovaj dopis ni na koji način ne predstavlja kritiku bilo kojeg postupaka BH Telecoma, kojem se štaviše zahvaljujem na izuzetno korektnom i profesionalnom odnosu, što se pak ne može reći za postupanje nadležnih tijela NSBiH.

Naime, potpisivanju Sponzorskog ugovora prethodio je samo jedan sastanak (organizovan od strane NSBiH dana 16.07.2014. godine), tokom kojeg su klubovi obaviješteni da je BH Telecom za komercijalizaciju prijenosa utakmica ponudio iste uslove kao i za prošlu takmičarsku sezonu. Na ovom sastanku nam je od strane g-dina Darka Ljubojevića objašnjeno da će sredstava dobijena Sponzorskim ugovorom biti linearno raspoređena svim klubovima (po 56.000 KM) koji se u sezoni 2014/2015 takmiče u BH Telecom Premijer lige BiH (“Premijer liga”). Pored toga, u toku sastanka smo obaviješteni, da su klubovi dužni omogućiti BH Telecomu/Mojoj TV prijenos većeg broja utakmica u odnosu na prošlu godinu. U konačnici, NSBiH pokušava obavezati naš klub na prijenos pet domaćih utakmica u toku trajanja jesenjeg dijela Premijer lige i to: Željezničar- Široki Brijeg (2. kolo); Željezničar- Zrinjski (4. kolo); Željezničar- Zvijezda (9. kolo); Željezničar- Velež (11. kolo) i Željezničar- Sarajevo (13. kolo) Ovo znači da od sedam domaćih utakmica našeg kluba, direktnog televizijskog prijenosa neće biti za samo dvije i to protiv Viteza i Čelika, koje mi možemo slobodno komercijalizirati. Pored toga, uvidom u predloženi raspored (u prilogu ovog dopisa) evidentno je da nema niti jednog prijenosa domaćih utakmica NK Zvijezda, da se prenose samo dvije domaće utakmice NK Čelik i NK Travnik, itd. U konačnici, LINEARNU podjelu sredstava, prati NELINEARNI raspored prijenosa utakmica.

Kao rezultat naprijed navedenog, tokom ovog sastanka (a naročito nakon što nam je predočen prijedlog za komercijalizaciju povećanog broja utakmica), predstavnici našeg kluba su jasno istakli da je ovo neprihvatljivo za naš klub i to prije svega jer:

a)       prema našem iskustvu, tv prijenos umanjuje broj gledalaca na utakmici;

b)      nam preostaju samo dvije utakmice čija prava na prijenos možemo prodati drugim TV kućama (u prošloj sezoni, po ovom osnovu naš klub je zaradio približno 60.000 KM) i

c)       su dodatne obaveze po Sponzorskom ugovoru (npr. broj banera BH Telecoma, objavljivanje znaka BH Telecom-a na našem dresu i pres panou, itd.) u nesrazmjeru sa našom trenutnom ponudom prema postojećim marketinškim partnerima.

Potpuno je jasno da ova dva faktora znatno utječu na finansijsku dobit našeg kluba.

Na osnovu ovog jednosatnog sastanka, i uprkos protivljenju našeg kluba, Izvršni odbor NSBiH je odlučio da potpiše sponzorski ugovor sa BH Telecomom čime ovaj organ radi direktno na finansijsku štetu našeg kluba jer nas obavezuje da prihvatimo za nas neprihvatljive uslove. Pored toga, Izvršni odbor NSBiH na ovaj način potpuno zanemaruje odredbe člana 43. Propozicija takmičenja BHTelecom Premijer lige BiH za sezonu 2014/2015 usvojene u maja 2014. godine. Naime, ovim članom je propisano da su “klubovi u sezoni 2014/2015. godine, oslobođeni uplate kotizacije za učešće u takmičenju, s tim što su obavezni postupiti u skladu sa ugovorom između NS/FS BIH i BHT1 o prenosu po jedne utakmice u svakom kolu“, jer je prihvaćenim Sponzorskim ugovorom komercijaliziran prijenos po tri utakmice u svakom kolu (tj. 4 utakmice u 6. kolu i 2 utakmice u 12. kolu).

raspored_prenosa

Uzimajući u obzir funkciju koja nam je povjerena, vodeći računa o zaštiti interesa najtrofejnijeg kluba u Bosni i Hercegovini, kao i obavezi prema armiji naših navijača, i ovim putem nadležnim tijelima NSBiH, kao i sveukupnoj sportskoj javnosti, skrećemo pažnju da NSBiH na ovaj način direktno šteti interesima našeg kluba, dovodeći nas pred zid. Ono što je posebno zabrinjavajuće je da je ovo samo jedna od brojnih odluka NSBiH sa kojima se u najmanju ruku “ne slažemo”. Stoga smatramo da se rad NSBiH, kao i komisija unutar krovne kuće (što se prije svega odnosi na Disciplinsku komisiju), mora ujednačiti i podići na viši stepen, a u vezi sa ovim se također nadamo da će prestati praksa donošenja odluka mimo procedura predviđenih internim aktima NSBiH, i to u PRAVILU protiv interesa našeg kluba.

Izvršni odbor FK “Željezničar” Sarajevo