FK Željezničar smatra da za budućnost svih sportskih kolektiva u Bosni i Hercegovini gotovo da ne postoji ozbiljnije pitanje od regulisanja načina izmirenja poreskih obaveza, što je direktno vezano i sa njihovim zakonitim ili nezakonitim poslovanjem.

Javnost je upoznata s modelom poslovanja FK Željezničar koji, između ostalog, podrazumijeva i redovno izmirivanje svih poreskih obaveza, kako onih tekućih, tako i obaveza po potpisanom reprogramu s Poreskom upravom FBiH. Cijeneći potrebu za uspostavljanjem ravnopravnog tretmana svih klubova u Bosni i Hercegovini, FK Željezničar je odlučio da se putem ovog otvorenog pisma obrati Poreskoj Upravi FBiH, ali i široj javnosti.

OTVORENO PISMO POREZNOJ UPRAVI FBIH

FK Željezničar je u prvih osam mjeseci ove godine na ime poreza i doprinosa po osnovu reprograma, ugovora o radu, ugovora o djelu, dobiti, imovine i penzionisanja uposlenika uplatio iznos od 734.930.36 KM.

Taj iznos i podatak izgleda nevjerovatano ako se uzme u obzir u kakvim okvirima generalno posluju sportski kolektivi u našoj zemlji. Samo podatak o ukupno uplaćenim porezima za svaki klub pokazao bi stvarno stanje stvari od kojih svi zatvaraju oči.

Na temelju činjenica koje afirmišu održivost poslovanja i zakonitost, FK Željezničar želi samo jednake uslove poslovanja za sve sportske kolektive i dostupnost podataka o uplaćenim porezima i doprinosima.

FK Željezničar snažno podržava sve aktivnosti PU FBiH s ciljem utvrđivanja i naplate poreskih obaveza u skladu s važećim propisima te ujedno zahvaljuje na korektnom i profesionalnom odnosu inspektora u toku posljednje kontrole (april ove godine). Međutim, istovremeno izražavamo i žaljenje jer PU FBiH nije adekvatno odgovorila na zahtjev našeg Kluba u kojem su traženi informativni podaci o broju kontrola u drugim sportskim kolektivima u FBiH. Želimo vjerovati da se radi o podacima koji trebaju biti dostupni javnosti i svim poreskim obveznicima i da će PU FBiH podijeliti informacije o broju urađenih kontrola u sportskim klubovima koje je izvršila u skorijem periodu, iznosu dodatno utvrđenih obaveza i iznosu redovno uplaćenih obaveza od strane klubova uz navođenje konkretnih podataka o klubovima Premijer lige BiH.

U tom kontekstu važno je napomenuti da je javnost već upoznata sa činjenicom da se igračima u određenom broju klubova naknade isplaćuju čak i gotovinski, iako je to u suprotnosti s važećim propisima.

Samo na primjeru ugovora koji je bio dostupan javnosti za jednog igrača vidljivo je da se na godišnjem nivou na osnovicu od 75.000 KM, koja se isplaćuje igraču, poreski tretira samo iznos od 4.800 KM. Ostatak je iznos od 70.200 KM koji predstavlja poresku osnovicu na koju se ne plaća porez. Na godišnjem nivou za samo jednog igrača iznos neplaćenih poreza i doprinosa na osnovicu od 70.200 KM iznosi 52.500 KM.

Nažalost, za ovakav klasičan primjer poremećaja u poslovanju nismo primijetili reakciju nadležnih organa, medija, a čak ni Sindikata profesionalnih fudbalera BiH koji treba štititi prava svojih članova uključujući i pravo na penziono osiguranje.

Stav FK Željezničar kao educiranog poreskog obveznika je da je kroz zajedničko djelovanje NS/FS BIH, klubova, Sindikata, Federalnog ministarstva finansija, PU FBiH i svih drugih zainteresovanih strana neophodno inicirati i pronaći rješenja kroz koja bi se osigurao održiv i zakonit način poslovanja sportskih kolektiva. Posebno je važno obezbijediti ambijent koji će svim klubovima omogućiti ravnopravan tretman i jednake uslove poslovanja. U tom smislu, mnogo mogu učiniti FMF i PU FBiH ako bi napravili posebnu instrukciju kojom bi se na jednom mjestu pojasnile osnovne smjernice u pogledu obaveza koje klubovi moraju ispunjavati, od statusa i tretmana igrača do načina izmirivanja obaveza.

FK Željezničar ovu priliku koristi da obavijesti javnost kako će u narednom periodu, samostalno ili u saradnji s drugim sportskim kolektivima, kreirati prijedloge rješenja kojima bi se konkretnije uredila ova oblast i onemogućilo pogrešno postupanje.

Pozivamo i predstavnike drugih klubova da se aktivno uključe u rješavanje ovog zajedničkog problema, a naše ideje će svakako biti prezentovane nadležnim institucijama.