FK Željezničar obavještava navijače, članove, sponzore i prijatelje Kluba da je dana 29.08.2016 godine, postignut Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa između FK Željezničar i Sportskog Društva Željezničar.

Uvažavajući činjenicu da je SD Željezničar uložilo Žalbu na rješenje o urbanističkoj saglasnosti, te kako je na navedeni način došlo do usporenja u postupcima ishodovanja dozvola za izgradnju istočne tribine i zapadne tribine Stadiona Grbavica, organi FK Željezničar, nakon detaljnog razmatanja su donijeli odluku, da se pokrene postupak pregovora oko uslova i načina rješavanja spornih pitanja sa SD Željezničar.

Princip koji je FK Željezničar postavio kao osnovu za pregovore je efikasan i zakonit način rješavanja međusobnih odnosa, te uvažavanje faktičkog stanja nekretnina, prema kojem FK Željezničar posjeduje i koristi cjelukupan stadion (izuzev kancelarijskih prostorija SD Željezničar na sjevernoj tribini) a SD Željezničar koristi objekat „Plavi zamak“ sa pripadajućim zemljištem.

Navedeni princip u konačnici znači da strane zadržavaju u vlasništvu nekretnine koje trenutno imaju u posjedu, bez dodatnih zahtjeva u pogledu susjednih nekretnina, a što je prema prvobitnim zahtjevima SD Željezničar i bio razlog nemogućnosti ranijeg dogovora.

Vodeći se navedenim principom, FK Željezničar je sačinio i uputio zvanični prijedlog teksta Sporazuma, koji je nakon nekoliko sedmica pregovora usaglašen.

Tekst Sporazuma između ostalog definiše da FK Željezničar neće sporiti dalje korištenje i legalizaciju objekta Plavi zamak, a Sportsko društvo Željezničar neće sporiti postupke dalje izgradnje Stadiona Grbavica.

Pored navedenog, nakon konačne realizacije sporazuma, pripadajuće zemljiše ispod objekta „Plavi zamak“ (do granice sa susjednim zemljištem FK Željezničar iza istočne tribine, a koje je i predmet tužbe SD Željezničar), će biti predato u vlasništvo Sportskog društva Željezničar, dok će sjeverna tribina (trenutno upisana kao vlasništvo SD Željezničar, a što je predmet žalbe FK Željezničar), biti vraćena u vlasništvo Kluba.

Na navedeni način, imovinsko-pravni odnosi između FK Željezničar i SD Željezničar će biti riješeni, a bit će izbjegnuto vođenje više sudskih sporova koji bi pored neodređenog vremena za rješavanje istih značili i stvaranje značajnih troškova.

FK Željezničar takođe obavještava javnost, da su paralelno sa ovim aktivnostima vođene i aktivnosti izrade glavnih projekata i ostale dokumentacije u vezi izgradnje Stadiona Grbavica, te će Klub u narednom periodu putem web stranice informisati javnost o svim daljim aktivnostima na projektima izgradnje na Stadionu Grbavica.

Mi smo Željini, Željo je naš!