FK Željezničar na bazi etablirane prakse želi podijeliti podatke o utrošku sredstava za izvršene radove na Stadionu Grbavica, a u nastavku vam prenosimo podatke.

1. LED SEMAFOR – Izvođač radova Antena-net d.o.o.

1.1. Cijena LED ekrana iznosi 45.000 KM sa uključenim PDV-om.
1.2. Iznos od 30.000 KM obezbijeđen je na bazi ugovora o sponzorstvu sa kompanijom Adriatic group.
1.3. Iznos od 15.000 KM obezbijeđen je na bazi ugovora o sponzorstvu sa kompanijom Antena–net d.o.o.
1.4. Rekapitulacija: Putem ugovora o sponzorstvu 100% je zatvorena finansijska konstrukcija nabavke LED ekrana.

2. NOVINARSKE LOŽE – Izvođač radova Unigradnja d.d.

2.1. Cijena radova 5.473,18 KM sa uključenim PDV-om + nabavka Internet opreme 320 KM sa uključenim PDV-om, što ukupno iznosi 5.793,18 KM.
2.2. Iznos od 5.473,18 KM obezbijeđen je na bazi ugovora o sponzorstvu sa kompanijom Unigradnja d.d., a 320 KM obezbijeđeno je iz prihoda od prodaje članskih kartica.
2.3. Rekapitulacija: Cijena ukupnih radova iznosi 5.793,18 KM, od čega je putem ugovora o sponzorstvu obezbijeđeno 5.473,18 KM, a 320 KM obezbijeđeno je iz prihoda od prodaje članskih kartica.

3. KROV TRIBINE ZAPAD A – Izvođač radova Krivaja metali d.o.o.

3.1. Cijena radova 26.802,16 KM sa uključenim PDV-om.
3.2. Na bazi prihoda od prodaje polugodišnjih karata obezbijeđeno 11.340 KM, a iz prihoda od članarina obezbijeđeno je 15.462,16 KM.
3.3. Rekapitualcija: Cijena ukupnih radova iznosi 26.802,16 KM, a finansijska konstrukcija je 100% zatvorena prihodima od prodaje članskih kartica i prihoda od prodaje polugodišnjih karata.

4. ADAPTACIJA 10 MOKRIH ČVOROVA – Izvođač radova Hidroinvest d.o.o.

4.1. Cijena radova 19.713,33 KM sa uključenim PDV-om.
4.2. Iznos od 5.850 KM obezbijeđen je na bazi ugovora o sponzorstvu sa kompanijom Penny plus, a preostali iznos od 13.863,33 KM obezbijeđen je iz prihoda od prodaje članskih karata.
4.3. Rekapitulacija: Cijena ukupnih radova iznosi 19.713,33 KM, a finansijska konstrukcija 100% je zatvorena ugovorom o sponzorstvu i prihodima od prodaje članskih karata.

5. STOLICE – Dobavljač Bekto Precisa

5.1. Vrijednost: 9.000 KM sa uključenim PDV-om.
5.2. Putem donacije od strane kompanije Bekto Precisa 100% je zatvorena finansijska konstrukcija.

6. REFLEKTORI NA PLATOU IZA ZAPADNE TRIBINE – Izvođač radova Bekto Precisa d.o.o

6.1. Cijena radova 3.510 KM sa uključenim PDV-om.
6.2. Na bazi prihoda od prodaje članskih kartica obezbijeđen je iznos od 3.510 KM.
6.3. Rekapitulacija: Cijena ukupnih radova 3.510 KM, a finansijska konstrukcija 100% je zatvorena prihodima od prodaje članskih kartica.

7. BETONSKI, ZIDARSKI I MOLERSKI RADOVI – Izvođač radova Fahmogradnja d.o.o.

7.1. Cijena radova 25.634,14 KM sa uključenim PDV-om.
7.2. Na bazi prihoda od prodaje članskih kartica obezbijeđen je iznos od 20.004,51 KM.
7.3. Na bazi ugovora o sponzorstvu sa kompanijom Adriatic group obezbijeđeno je 5.629,63 KM.
7.4. Rekapitulacija: Cijena ukupnih radova 25.634,14 KM, a finansijska konstrukcija 100% je zatvorena prihodima od prodaje članskih kartica i ugovorom o sponzorstvu.

8. BRENDIRANJE STADIONA – Izvođač radova Gong d.o.o.

8.1. Cijena radova 4.143 KM sa uključenim PDV-om.
8.2. Na bazi ugovora o sponzorstvu sa kompanijom Adriatic group obezbijeđen je iznos od 3.487,37 KM, a iz redovnih prihoda Kluba plaćeno je 655,63 KM.

KONAČNA REKAPITULACIJA

1. Ukupna vrijednost radova : 139.595,81 KM

2. Izvori finansiranja.
2.1. Obezbijeđeno na bazi ugovora o sponzorstvu: 65.440,18 KM
2.2. Obezbijeđeno putem donacija: 9.000,00 KM
2.3. Obezbijeđeno na bazi prihoda od prodaje članskih kartica: 53.160,00 KM
2.4. Obezbijeđeno na bazi prihoda od prodaje polugodišnjih karata Zapad A: 11.340 KM
2.5. Obezbijeđeno iz redovnih prihoda Kluba: 655,63 KM

POSEBNA NAPOMENA:

1. U periodu od 09.07.2015. godine do 03.03.2016. godine ostvaren je ukupan prihod od prodaje članskih kartica u iznosu od 53.160 KM.
2. U periodu od 01.02.2016.godine do 03.03.2016.godine ostvaren je ukupan prihod od prodaje polugodišnjih karata ZAPAD A u iznosu od 11.340 KM.

Igrači, stručni štab i upravljačke strukture FK Željezničar zahvaljuju se navijačima, članovima kluba, sponzorima, ulagačima i prijateljima Kluba na povjerenju i podršci.

Sa ponosom možemo konstatovati da su članovi Kluba i navijači učestvovali sa 46% u ukupnoj investiciji rekonstrukcije Stadiona Grbavica.

Mi smo Željini, Željo je naš!