Korištenjem bilo kojeg dijela domene fkzeljeznicar.ba prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene fkzeljeznicar.ba. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene fkzeljeznicar.ba, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene fkzeljeznicar.ba, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

Prava i obaveze korisnika

FK Željezničar posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja na domeni fkzeljeznicar.ba. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene fkzeljeznicar.ba.

Rizici

Korištenjem sadržaja internet stranice fkzeljeznicar.ba korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti

FK Željezničar se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene fkzeljeznicar.ba, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene fkzeljeznicar.ba, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene fkzeljeznicar.ba.

Autorska prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni fkzeljeznicar.ba se mogu koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. FK Željezničar polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela domene fkzeljeznicar.ba smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Sadržaji objavljeni na domeni fkzeljeznicar.ba se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst.

Politika privatnosti

FK Željezničar u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. FK Željezničar se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja domene fkzeljeznicar.ba, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. FK Željezničar može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom njihovog korištenja domene fkzeljeznicar.ba, ili podatke unesene u postupku registracije. FK Željezničar obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. FK Željezničar se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, FK Željezničar može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. FK Željezničar nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada dođe do otkrivanja korisničkih podataka.

Aplikacija

Zvanična Android i iOS aplikacija FK Željezničar koristi YouTube API servise. Dio ovih Uslova korištenja, a vezano za rad zvanične Android i iOS aplikacije FK Željezničar su i dokumenti na sljedećim linkovima:

https://www.youtube.com/t/terms
https://policies.google.com/privacy

Korištenjem zvanične aplikacije FK Željezničar prihvate pravila i uslove korištenja navedene na linkovima iznad.

Izmjene i stupanje na snagu

FK Željezničar zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni fkzeljeznicar.ba.

Zadnja izmjena: 12.11.2012.