Omladinska škola FK Željezničar i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja potpisali su sporazum o sportskoj saradnji.

Činu potpisivanja sporazuma su u ime fakulteta dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prisustvovali, prof.dr. Haris Alić zajedno sa menadžmentom fakulteta, a u ime FK Željezničar direktor Omladinske škole Haris Alihodžić, član Upravnog odbora Selen Balić, i sekretar Omladinske škole Haris Topalović. Vijeće fakulteta je na sjednici jednoglasno dalo podršku za potpisivanje sporazuma.

Predstavnici FK Željezničar su istakli namjeru intenziviranja saradnje sa fakultetom, kako bi se materijalni resursi koje posjeduje fakultet koristili u funkciji dijagnostike i selekcije nogometaša, ali isto tako napravila dobra osnova, za selekciju mlađih kategorija. Također, istakli su kvalitetnu saradnju kluba sa fakultetom koja je bila prisutna i u prošlosti.

Dekan fakulteta je izrazio dobrodošlicu gostima i potencirao želju fakulteta da sarađuje sa sportskim kolektivima, kako bi se time fakultet stavio u funkciju unaprijeđenja sportskog segmenta društva.

Obje strane su izrazile nastojanja za zajedničko projektno i društveno djelovanje, te mogućnosti neformalnih oblika edukacije i planiranja i programiranja trenažnih procesa.