Fudbalski klub Željezničar ovim putem raspisuje konkurs za odabir i imenovanje direktora Kluba.

Primarne odgovornosti direktora Kluba će biti sljedeće:

– zastupanje i predstavljanje Kluba,
– organizacija procesa rada i rukovođenje radom i poslovanjem Kluba,
– predlaganje Izvršnom odboru Kluba donošenje općih akata, kao i izmjene i dopune istih,
– definisanje strategije i ciljeva razvoja Kluba, kao i predlaganje istih izvršnom odboru Kluba,
– sastavljanje periodičnih poslovnih planova,
– podnošenje periodičnih izvještaja izvršnom odboru Kluba,
– analiza finansijskih izvještaja, te preduzimanje mjera za korekcije u operativnim i srednjoročnim planovima,
– kontinuirano planiranje i realizacija svojih dnevnih operativnih zadataka i aktivnosti i
– drugi poslovi utvrđeni zakonom, internima aktima Kluba, kao i poslovi koje mu/joj u zadatak stave Skupština i Izvršni odbor Kluba.

Za svoj rad direktor će biti odgovoran Izvršnom odboru Kluba.

Tražene kvalifikacije:

U skladu sa navedenim odgovornostima i potrebama Kluba, od kandidata tražimo sljedeće kvalifkacije:
– VSS,
– poznavanje rada na računaru (MS office, MS excel, internet),
– aktivno znanje engleskog jezika,
– poželjno radno iskustvo u vezi sa organizacijom poslovanja i prodajom,
– liderske i organizacijske sposobnosti,
– izražena pregovaračka sposobnost,
– dobre komunikacijske vještine i ljubaznost u odnosu s ljudima,
– spremnost za javni nastup,
– kreativnost u rješavanju problema,
– odgovornost, pouzdanost i organiziranost u radu i
– motivacija i spremnost na učenje.

Vaše prijave, zajedno sa životopisom možete poslati na e-mail legal@fkzeljeznicar.ba. Rok za prijavu je 24.01.2014. godine. Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Samo će kandidati koji uđu u uži izbor biti kontaktirani i pozvani na razgovor. S najboljim kandidatom će biti zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme.

Konkurs je danas objavljen i u dnevnim novinama.