Fudbalski klub Željezničar ovim putem raspisuje konkurs za odabir i imenovanje direktora Kluba.

Odgovornosti direktora Kluba će biti sljedeće:

 • Zastupanje i predstavljanje Kluba u zemlji i inostranstvu;
 • Sastavljanje planova Kluba;
 • Raspoređivanje zaduženja;
 • Odgovara za zakonitost rada Kluba;
 • Odgovara za finansijsko poslovanje Kluba;
 • Osigurava izvršavanje i pravilno provođenje općih akata, odluka, smjernica i zaključaka koje su donijeli organi Kluba;
 • Sa generalnim sekretarom stvara uslove za jedinstveno funkcionisanje službi u Klubu, te zajednički sa seneralnim sekretarom organizuje i usklađuje rad pojedinih organizacionih jedinica u Klubu radi blagovremenog izvršavanja poslova i zadataka;
 • Upozorava nadležne organe Kluba na zakonitost akata i produzima mjere da se obustavi izvršenje eventualnih nezakonitih odluka;
 • Predlaže Upravnom odboru donošenje općih akata i drugih akata Kluba;
 • Brine se o urednom vođenju propisanih evidencija i poslovnih knjiga, kao i zapisnika sa sjednice organa Kluba;
 • Zaključuje i prati realizaciju ugovora sa trećim stranama uz odobrenje Upravnog odbora;
 • Definisanje kratkoročne, dugoročne strategije i ciljeva razvoja Kluba, kao i predlaganje istih upravnom odboru Kluba;
 • Kontinuirano planiranje i realizacija svojih dnevnih operativnih zadataka i aktivnosti;
 • Drugi poslovi utvrđeni zakonom, internima aktima Kluba, kao i poslovi koje mu/joj u zadatak stave Skupština i Upravni odbor Kluba.

Za svoj rad direktor će biti odgovoran Upravnom odboru Kluba. U skladu sa navedenim odgovornostima i potrebama Kluba, od kandidata tražimo sljedeće kvalifkacije:

 • VSS ekonomskog smjera;
 • Poznavanje rada na računaru (MS office, MS excel, internet);
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Radno iskustvo od osam godina na poziciji direktora ili slicnim poslovima;
 • Liderske i organizacijske sposobnosti;
 • Izražena pregovaračka sposobnost;
 • Dobre komunikacijske vještine i ljubaznost u odnosu s ljudima;
 • Spremnost za javni nastup;
 • Kreativnost u rješavanju problema;
 • Odgovornost, pouzdanost i organiziranost u radu;
 • Da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora.

Vaše prijave, zajedno sa životopisom možete poslati na info@fkzeljeznicar.ba. Rok za prijavu je 22.08.2021. godine. Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Samo će kandidati koji uđu u uži izbor biti kontaktirani i pozvani na razgovor. S najboljim kandidatom će biti zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme na period od jedne godine uz mogućnost produžnja još dvije godine. Obavezan probni rad od tri mjeseca. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama.