Već neko vrijeme je živa ideja izmjene važećih propisa u našoj zemlji kojima bi se uredilo, ali i rasteretilo funkcionisanje sportskih klubova u našoj zemlji. Tu se, u prvom redu, misli na mogućnost otpisa zateznih kamata po osnovu dugova za javne prihode, kao i donošenje drugih propisa za oblast sporta.

Podsjećanja radi, bh. sportski klubovi po osnovu obaveza za javne prihode duguju milionske iznose i nema sumnje da bi fleksibilniji tretman ove grupe obveznika za njih bio ogromno olakšanje. Pri tome se, naravno, ne nastoji ostvariti nešto nerealno poput neplaćanja poreznih i drugih sličnih obaveza, već su ovi ciljevi usmjereni na otpis onog dijela već nastalog duga koji potiče od nagomilanih zateznih kamata za neblagovremeno plaćanje.

U sklopu ovih aktivnosti je, između ostalog, predviđeno i formiranje radne grupe u kojoj bi se nalazili predstavnici Vlade FBiH, tj. nadležnih ministarstava, te Porezne uprave FBiH, kao organa zaduženog za kontrolu provođenja važećih propisa iz ove oblasti. Oni bi trebali sačiniti prijedlog izmjena propisa koji bi omogućili tolerantniji tretman sportskih klubova u našoj zemlji.

Treba naglasiti da su u ovoj godini već usvojene izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Usvojenim izmjenama je omogućen otpis zateznih kamata ukoliko dužnici ispune određene uslove. Konkretno, dužnicima će se dio duga po osnovu zatezne kamate otpisati ako do kraja godine uplate puni iznos glavnog dijela, a pola od tog iznosa ako glavnicu uplate do 30. juna naredne godine. Međutim, zbog svog karakterističnog položaja i pravnog oblika, ove mogućnosti su vrlo teško dokučive sportskim kolektivima. Stoga se sada traži neki drugi način njihovog „spašavanja“, što je u interesu društva u cjelini.

Jedan od prijedloga je pružanje sportskim klubovima posebnog roka od petnaest godina za uplatu glavnog dijela duga, nakon čega bi im se otpisao dio nastao gomilanjem zateznih kamata. U tom dijelu, radna grupa će pripremiti konkretne tekstove izmijenjenih zakonskih odrebi koje bi nakon toga trebale biti usvojene.

S obzirom da se u ovoj kategoriji obveznika nalazi i naš Klub, jasno je da samo itekako zainteresovani za krajnji ishod čitavog procesa i da ćemo pratiti sve aktivnosti usmjerene u ovom pravcu.