FK Željezničar raspisuje javni oglas za prijem zaposlenika na pozicije Generalni sekretar i Stručni saradnik u Odjelu marketinga. 

Generalni sekretar FK Željezničar:

Potrebni uslovi:

 • VSS (Pravni ili Ekonomski fakultet);
 • Jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika;
 • Posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Opis posla:

 • Koordinacija rada Kluba sa NS/FS BiH, UEFA-om i FIFA-om;
 • Svakodnevna organizacija rada administracije Kluba;
 • Organizuje, usmjerava i kontroliše rad uposlenika Kluba;
 • Koordinacija i rukovođenje aktivnosti između Nadzornog odbora, Upravnog odbora, Direktora i zaposlenika Kluba;
 • Obavljanje administrativnih poslova u vezi licenciranja;
 • Priprema ugovora za fudbalere i sve uposlenike u saradnji sa Direktorom Kluba i šefom stručnog štaba;
 • Ostali poslovi vezani za organizaciju utakmica.

Generalni sekretar za svoj rad je odgovoran Upravnom odboru i Direktoru.

Stručni saradnik u Odjelu marketinga:

Potrebni uslovi:

 • VSS (Ekonomski ili Pravni fakultet);
 • Jedna godina iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika;
 • Posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Opis posla:

 • Predlaže marketinške ugovore i učestvuje u njihovoj izradi;
 • Vodi evidenciju i prati realizaciju marketinških ugovora i brine se za njihovo efikasno provođenje;
 • Komunicira sa postojećim i potencijalnim sponzorima;
 • Ostali poslovi vezani za organizaciju utakmica.

Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom i dokazima o ispunjavanju zahtjevanih uslova. Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem na mail: info@fkzeljeznicar.ba. Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će naknadno biti pozvani na razgovor, nakon kojeg će se izvršiti izbor najuspješnijeg kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 13.03.2019. godine.