FK Željezničar raspisuje javni oglas za prijem trenera u Omladinsku školu.

Osnovne informacije o oglasu:

Opis poslova:

 • U potpunosti realizuju programe rada za datu kategoriju;
 • Organizuju i realizuju treninge i utakmice svoje selekcije;
 • Redovno prisustvuju sastancima stručnog dijela omladinskog pogona;
 • Redovno održavaju informativne sastanke sa roditeljima (starateljima) polaznika;
 • Poštuju sve zahtjeve šefa omladinskog pogona vezane za sprovedbu stručnih programa rada;
 • Za svaki trening pišu pismenu pripremu treninga na odgovarajućem formularu;
 • Za svaku utakmicu dužni su uraditi analizu utakmice na odgovarajućem formularu;
 • Vode evidenciju prisustva članova svoje selekcije;
 • Kontrolišu higijenu opreme, ličnu higijenu i higijenu prostorija koje koristi data selekcija;
 • Redovno održavaju komunikaciju sa koordinatorom ovog segmenta škole;
 • Periodično podnose izvještaje o radu Direktoru omladinske škole kojem odgovaraju za svoj rad.

Uslovi za radno mjesto:

 • Minimalno validna UEFA “A“,“B”, ili “C” licenca,
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 1 godina,
 • Sposobnost za timski rad,
 • Sposobnost planiranja i organiziranja,
 • Poznavanja rada na računaru MS Office paket (Word, Excel, Power Point)
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika,

Potrebno je da kandidati dostave CV sa pratećim pismom, te dokaze o ispunjavanju zahtjevanih uslova. Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti na adresu: Zvornička broj 27. sa naznakom “Prijava na javni oglas – za poziciju trenera u Omladinskom pogonu FK Željezničar Sarajevo“ ili elektronskim putem na email: info@fkzeljeznicar.ba.

Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će biti pozvani na razgovor. Rok za podnošenje prijava je 15.06.2022.godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.