U skladu sa modelom poslovanja Kluba, FK Željezničar želi informisati navijače, članove, sponzore i prijatelje Kluba o aktivnostima koje je Klub poduzeo u cilju realizacije projeka izgradnje Stadiona Grbavica.

Cjelokupna javnost je detaljno i redovno informisana o napretku i dinamici radova na istočnoj tribini Stadiona Grbavica. Sve klupske strukture su zajedno sa izvođačem radova potpuno posvećene i na dnevnoj bazi uključene u aktivnosti koje se provode, a sve kako bi radovi na istočnoj tribini bili uspješno okončani.

Istovremeno sa postupkom izgradnje istočne tribine Klub poduzima sve radnje kako bi se svi nivoi vlasti i društva uključili u projekat izgradnje Stadiona Grbavica, te dali svoj doprinos u ovom historijskom projektu za Klub, a ovu priliku koristimo da se zahvalimo svima koji su na bilo koji način dali podršku dosadašnjim aktivnostima.

Javnost je već ranije upoznata da je Općina Novo Sarajevo iz budžeta za 2016. godinu izdvojila iznos od 100.000 KM za istočnu tribinu. Navedena sredstva su uredno opravdana i utrošena u skladu sa ugovorom koji je potpisan sa Općinom Novo Sarajevo.

Cijeneći aktivnosti koje su planirane u 2017. godini, Klub je u okviru javnih rasprava o budžetu Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu, i programu rada Općinskog vijeća za 2017. godinu, pokrenuo dvije inicijative. Prema prvoj inicijativi, Klub je zatražio da se neutrošena sredstva iz 2016. godine, u iznosu od 200.000 KM, a koja su prvobitno bila namjenjena za izradu projekta Stadiona Grbavica,  predvide za sufinansiranje dalje izgradnje Stadiona Grbavica u 2017. godini.

Prema drugoj inicijativi, cijeneći značaj projekta za lokalnu i širu zajednicu, Klub je zatražio da se na jednoj od narednih sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo donese odgovarajući akt podrške (odluka/zaključak/deklaracija) , kojim bi se Stadion Grbavica, uz uvažavanje svih historijskih činjenica, građevinskih i drugih aspkata proglasio objektom od interesa za Općinu Novo Sarajevo.

Očekujemo da će obje inicijative, a posebno inicijativa vezana za prenamjenu sredstava u budžetu za 2017., biti pozitivno ocijenjene od strane Općine Novo Sarajevo, te da će podrška koju smo imali u 2016. godini biti nastavljena i u 2017. godini.

U skladu sa svim ranijim razgovorima na temu nastavka podrške Općine Novo Sarajevo projektu izgradnje Stadiona Grbavica, već u narednoj sedmici će biti održan i sastanak sa načelnikom Nedžadom Koldžom, te predstavnicima Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

FK Željezničar smatra da u ovom momentu, projekat izgradnje Stadiona Grbavica, predstavlja takvu pozitivnu priču koja zaslužuje da ima podršku svih struktura društva, a navijači Kluba, ali i svi ostali, koji su dali neizmjernu podršku projektu, zaslužuju da imaju stadion po svim evropskim standardima, na kojem bi što prije ugostili i reprezentaciju Bosne i Hercegovine.