Imajući u vidu postojeći model rada, FK Željezničar ima obavezu informisati navijače, članove, sponzore i prijatelje Kluba o svim važnim aktivnostima. To je praksa koja je uspostavljena u proteklom periodu i koja će se nastaviti u budućnosti.

POREZNA KONTROLA – APRIL 2016.

Za početak, želimo obavijestiti sve vas da je naš Klub tokom proteklih godinu i pol dva puta bio predmet inspekcijskog nadzora Porezne uprave FBiH. Druga kontrola se dogodila u prvoj polovini ove godine, te su inspektori PUFBiH nakon višesedmičnog rada prvo sačinili zapisnik, a u avgustu ove godine i rješenje o dodatno utvrđenim poreznim obavezama.

Veoma je važno naglasiti da je inspekcijski nadzor PUFBiH potvrdio ispravno i zakonito poslovanje Kluba tokom 2015. i 2016. godine. Međutim, spomenutim rješenjem su utvrđene dodatne obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa koje su, prema nalazu i mišljenju inspektora, nastale kao rezultat nekoliko poslovnih događaja iz perioda prije 2015. godine. Radi se o ukupno utvrđenom iznosu od 176 hiljada KM (uključujući i zatezne kamate).

Naš Klub je iskoristio zakonsko pravo ulaganja žalbe na ovo rješenje PUFBiH jer postoje određene stavke u istom za koje smatramo da nisu utemeljene, kao i da postoje objektivne okolnosti za njihovo pobijanje i umanjenje navedenog iznosa dodatnih obaveza.

Najveći dio utvrđenog iznosa se odnosi na dodatno utvrđene obaveze:

  • za porez na dohodak i doprinose za isplate po osnovu sudskih presuda po tužbama pojedinih fizičkih lica,
  • po osnovu usklađivanja stvarnog stanja u blagajni s onim koje je evidentirano u knjigovodstvu,
  • po osnovu novčanih transfera između FK Željezničar i SD Željezničar u periodu kada se zbog blokiranih transkacijskih računa poslovanje Kluba obavljalo preko računa SD Željezničar.

Važno je naglasiti da je rješenjem utvrđeno da za određeni iznos novca postoje dokazi o preuzimanju novca od SD Željezničar, ali da isti nikad nije evidentiran u FK Željezničar, što upućuje na moguće kriminalne radnje pojedinaca. Osim toga, inspektori su svojim nadzorom pomogli u rasvjetljavanju okolnosti vezanih za pojedine transfere iz prošlosti, a za koje postoje indicije o neregularnostima, odnosno da novac nikad nije završio na računima Kluba. Naš Klub već duži vremenski period pokušava iz raspoložive dokumentacije utvrditi jasne činjenice vezane za određene radnje i aktivnosti iz ranijih perioda poslovanja, upravo s ciljem da se konačno razjasne očigledne manjkavosti i nezakonitosti u poslovanju, ali i kako bi se sadašnje i buduće poslovanje oslobodilo „hipoteka“ iz prošlosti.

Iako se FK Željezničar konstantno suočava s poteškoćama koje crpe energiju svih angažovanih, odlučni smo u namjeri da poduzmemo odgovarajuće formalne i pravne mjere te će se u narednom periodu, na osnovu do sada utvrđenih činjenica, protiv određenih odgovornih lica podnijeti prijave nadležnim organima.

REKAPTULACIJA POREZNIH OBAVEZA

Sagledavajući sve poreske kontrole i utvrđene dodatne obaveze, struktura poreznog duga je kako slijedi:

  • 2.520.636,02 KM je dug koji je utvrđen za period od 2003. do 2012. godine, za koji je Klub potpisao Sporazum o plaćanju duga po osnovu javnih prihoda u ratama. Navedenim sporazumom je definisano da se u utvrđeni dug otplati tokom perioda od deset godine, tj. u 120 mjesečnih rata u iznosu od 10.075,00 KM, čime bi se izmirio iznos glavnice od 1.121.166,64 KM i iznos od 87.834,94 KM troškova prinudne naplate. Iznos zatezne kamate od 1.311.634,45 KM će, shodno Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, biti otpisan nakon otplate posljednje rate iz Sporazuma. Posljednja rata dospijeva u oktobru 2024. godine.
  • 2.223.372,00 KM dodatnih obaveza (uključujući i zatezne kamate) prema rješenju iz februara 2015. godine, čime je obuhvaćen period od 2009. do kraja 2014. godine. U ovom iznosu duga se nalaze obaveze za porez na dohodak i doprinose koje su utvrđene na osnovu manjaka u blagajni iz kontrolisanog perioda, kao i po osnovu neopravdanih isplaćenih akontacija iz istog perioda. Na ovo rješenje PUFBiH je podnesena žalba koja se još uvijek razmatra.
  • 176.283,00 KM dodatno utvrđenih obaveza (uključujući i zatezne kamate) prema posljednjem rješenju PUFBiH iz avgusta ove godine, koje se odnosi na period od proteklih pet godina i na koje je uložena žalba.

Ukupne utvrđene porezne obaveze: 4.920.291,02
Glavnica: 3.062.098,81
Kamate i troškovi prinudne naplate: 1.858.192,21

Na rješenja iz februara 2015. godine i agusta 2016. godine Klub je blagovremeno podnio žalbe te su iste u postupku razmaranja. Očekivanja su da će nakon toga biti umanjeni iznosi dodatnih obaveza, nakon čega bi se pristupilo regulisanju načina izmirenja usaglašenih dugovanja.

DALJE AKTIVNOSTI KLUBA

Trenutni model poslovanja Kluba počiva na principima posvećenosti, transparentnosti i zakonitosti, što je ujedno i univerzalni model poslovanja. Neprimjenjivanje ovih principa je upravo i dovelo do svih naprijed navedenih poreznih obaveza, a naš Klub u januaru 2015. godine dovelo u predstečajni postupak. Utvrđene porezne obaveze uistinu predstavljaju realan i izniman teret za funkcionisanje Kluba, kako sada, tako i u budućnosti, za što trenutna ili bilo koja buduća struktura mora imati odgovarajuće rješenje.

Naravno, sve postojeće klupske strukture razumiju da je sportski rezultat generator zadovoljstva ili nezadovoljstva navijača, ali su i svjesne da vođenje Kluba predstavlja veliku odgovornost, izloženost raznim pritiscima, a ponekad i tendencioznim i zlonamjernim izvrtanjima činjenica. Ipak, ova struktura nema namjeru odustati od utvrđenog načina poslovanja Kluba.

Napomenimo i to da je FK Željezničar u prvih osam mjeseci 2016. godine kao educirani porezni obaveznik uplatio više od 717 hiljada KM raznih obaveza za direktne poreze, a posljednje rješenje PUFBiH predstavlja i svojevrsnu potvrdu odgovornog načina poslovanja i poštivanja važećih propisa na što možemo biti posebno ponosni. Utvrđene obaveze se odnose na ranije periode koji su bili predmet kontrole.

Na kraju izražavamo nadu da će Porezna uprava FBiH nastaviti s kontrolom sportskih kolektiva u BiH, te da ćemo svi imati jednak tretman, jer samo istinski zdravi sportski klubovi mogu dugoročno očekivati pozitivne rezultate, što će pozitivno djelovati i na bh. sport u cjelini.

Postojeće strukture FK Željezničar će i dalje raditi na tome da naš Klub bude primjer drugima, kako u sportskom smislu, tako i u smislu porezne discipline.

MI SMO ŽELJINI,  ŽELJO JE NAŠ!