FK Željezničar ovim saopštenjem, obavještava navijače, sponzore, članove i prijatelje Kluba o statusu postupka pribavljanja neophodnih dozvola u svrhu rekonstrukcije i izgradnje istočne tribine Stadiona Grbavica, te o statusu sredstava koje je lokalna zajednica planirala za ovaj projekat.

Dana 25.05.2016. godine FK Željezničar je zaprimio Obavijest Općine Novo Sarajevo u kojoj se između ostalog navodi da je Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma uputila Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo “Zahtjev za stručno mišljenje za tražene radove na izgradnji, dogradnji i rekonstrukciji istočne tribine i zapadne tribine.”

Očekujemo da će Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo dostaviti pozitivno mišljenje, te da će Općina Novo Sarajevo konačno izdati urbanističku saglasnost, a nakon toga i neophodnu građevinsku dozvolu.

FK Željezničar još uvijek očekuje odgovore od Općine Novo Sarajevo o vremenu kada će biti realizovana sredstava predviđena budžetom Općine Novo Sarajevo i to za slijedeće:
– 200.000,00 KM (sredstva predviđena stavkom 615000 Kapitalni grantovi – 615100 – 3 izgradnja reflektora i rekonstrukcija podloge na terenu sa vještačkom travom). Obzirom da se radi o projektu koji realizuje Općina Novo Sarajevo kroz postupak javnih nabavki, Klub je tražio informaciju kada će navedeni projekat biti realizovan;
– 200.000,00 KM (sredstva predviđena stavkom 615000 Kapitalni grantovi, pod stavkom 615100 – Izrada glavnog projekta za stadion Grbavica) Uvažavajući činjenicu da je Klub samostalno i uz veliku i bezuslovnu pomoć navijača, sponzora, prijatelja i članova Kluba, pokrenuo investicioni ciklus i planira izgradnju stadionske infrastrukture u fazama (o čemu je Općina Novo Sarajevo upoznata i kroz zajedničke sastanke, ali i aktivnosti Kluba), predloženo je da se za navedeni iznos sredstava izvrši prenamjena u svrhu finansiranja same izgradnje stadiona. Navedeno je predloženo iz razloga što aktivnosti koje Klub provodi podrazumjevaju samostalno finansiranje izrade neophodne dokumentacije za izgradnju i to prema fazama izgradnje, te u tom slučaju finansiranje glavnog projekta za cjelokupan stadion nije neophodno;
– 100.000,00 KM (prema rebalansu budžeta sredstva planirana za sufinansiranje izgradnje istočne trbine) Prema informacijama koje su navedene u medijima, Općinsko vijeće Novo Sarajevo, je odobrilo i 100.000,00 KM za izgradnju stadiona. Obzirom da klub nije zvanično informisan o navedenom, od Općine Novo Sarajevo je tražena informacija kada će navedena sredstva biti raspoloživa.

Klub svakako pozdravlja aktivnosti i sredstva koja je Općina Novo Sarajevo planirala u budžetu za 2016. godinu, ali istovremeno želimo da informišemo javnost da je prioritet Kluba da se planirana sredstva i realizuju u tekućoj godini. Pored navedenog, Klub je dostavio i upit Uredu Gradonačelnika u svrhu realizacije odobrenih sredstava iz budžeta Grada Sarajeva za sufinansiranje rekonstrukcije i izgradnje istočne tribine Stadiona Grbavica.

Iz Ureda Grada Sarajeva smo putem maila obavješteni da će novac, odobren na 37. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva biti uplaćen nakon što Općina Novo Sarajevo izda neophodne dozvole.

Iskreno se nadamo da će lokalna zajednica prepoznati značaj projekta koji je započet, te se pravovremeno uključiti u realizaciju istog. Neovisno od stava i načina uključivanja lokalne zajednice, FK Željezničar će uz neuslovnu podršku navijača, sponzora, članova i prijatelja Kluba dovršiti započete radove na projektu rekonstrukcije i izgradnje istočne i zapadne tribine.

Mi smo Željini, Željo je naš!