Donesena je odluka o izuzimanju od zabrane gradnje na lokalitetu Stadiona Grbavica.

FK Željezničar obavještava navijače, sponzore i prijatelje Kluba da aktivnosti koje podrazumjevaju nastavak izgradnje Stadiona Grbavica nisu ni u jednom momentu prestale biti fokus upravljačkih struktura i svih uposlenih u Klubu.

Obzirom da je u proteklom periodu postojao niz formalno-pravnih i administrativnih aktivnosti koje su se poduzimale, Klub nije imao potrebu prije okončanja određenih postupaka informisati javnost o istim.

Naime, u proteklom periodu nadležne službe Općine Novo Sarajevo i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo su tumačeći određene propise, iznijele stav da je prije nastavka aktivnosti na daljoj izgradnji Stadiona Grbavica, neophodno i očitovanje Gradskog vijeća.

Iz navedenih razloga vodeći se zahtjevom Općine Novo Sarajevo i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Klub je morao pokrenuti odgovarajuću proceduru pred Gradskim vijećem Grada Sarajeva.

Na današnoj sjednici Gradskog vijeća donesena je odluka koja se odnosi na izuzimanje od zabrane gradnje lokaliteta Stadiona Grbavica, čime su otklonjene smetnje koje su u proteklom periodu predstavljene kao formalni razlog za nemogućnost daljeg postupanja u postupku rekonstrukcije i i izgradnje Stadiona Grbavica.

FK Željezničar posebno se zahvaljuje Gradonačelniku Abdulahu Skaki što je lično, ali i putem svojih stručnih službi učinio napore da maksimalno ubrza postupak u nadležnosti gradske uprave, te Gradskom vijeću koje je donijelo današnju odluku, čime je sasvim jasno od svih gradskih struktura data podrška nastavku aktivnosti na izgradnji Stadiona Grbavica.

Uvažavajući današnju odluku, te činjenicu da su otklonjenje smetnje za nastavak aktivnosti, Klub će se obratiti Općini Novo Sarajevo, kako bi se svi ostali formalno-pravni koraci na i izgradnji Stadiona Grbavica završili u što kraćem roku.

FK Željezničar bez ispunjenja formalno-pravnih uslova ne može pristupiti nastavku realizacije projekta rekonstrukcije i iizgradnjeStadiona Grbavica, te su u tom smislu nadamo da je današnja odluka Gradskog vijeća bila posljednja formalna prepreka na putu prema evropskoj Grbavici, te da će nadležne službe Općine Novo Sarajevo, djelovati efikasno, te omogućiti realizaciju projekta rekonstrukcije i izgradnje Stadiona Grbavica.

Klub će kao i do sada nastaviti informisati javnost o svim bitnim aktivnostima za nastavak izgradnje stadiona Grbavica.