Fudbalski klub Željezničar raspisuje javni oglas za prijem zaposlenika na mjesta trenera golmana, kondicionog trenera i fizioterapeuta.

TRENER GOLMANA (pomoćnik šefa stručnog štaba)

Osnovne informacije o poziciji:

Opis poslova:
Organizovanje rada sa golmanima prve ekipe FK Željezničar tokom perioda priprema, tokom trajanja takmičarske sezone FK Željezničar te planiranje induvidualnih programa za golmane i postavljanje procedura rada golmana u prvom timu te u omladinskom pogonu Kluba. Opis poslova uključuje i redovno dnevno izvještavanje i komunikacija prema šefu stručnog štaba i tim menadžeru. Plan rada treba da sadrži detaljnu analizu rada golmana FK Željezničar, (mane i prednosti, komparativne podatke te ostale relevantne informacije), program treninga za unapređenje rada svakog od njih ponaosob, te individualni pristup uz izradu detaljnog dosijea svakog igrača.

Neophodni uslovi za radno mjesto:

– obavezno – validna UEFA „A“ licenca,
– radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, min 2 godine.
– sposobnost za timski rad,
– sposobnost planiranja i organiziranja,
— sposobnost rada u stresnom okruzenju
– poznavanje rada na računaru,
– poznavanje engleskog jezika.

Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom, kratku prezentaciju u power point formatu, te dokaze o ispunjavanju zahtjevanih uslova.

Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti na adresu: Zvornička broj 27. sa naznakom „Prijava na javni oglas – trener golmana FK Željezničar Sarajevo“ ili elektronskim putem na mail: legal@fkzeljeznicar.ba ili info@fkzeljeznicar.ba.

Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će biti pozvani na razgovor, na kojem će im između ostalog biti saopšteni i osnovni podaci neophodni za sačinjavanje plana rada sa golmanima prvog tima FK Željezničar. Nakon dostavljanja i razmatranja predmetnih planova, te intervjua podobnih kandidata, izvršit će se izbor najuspješnijeg kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 07.06.2016. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

KONDICIONI TRENER (pomoćnik šefa stručnog štaba)

Osnovne informacije o poziciji:

Opis poslova:
Od kondicionog trenera se očekuje potpuna kondiciona priprema igrača prvog tima FK Željezničar, i to naročito njeni slijedeći segmenti: atletska, psihofizička, psihomotorna, tjelesna, motorička, funkcionalno motorička i fitnes priprema.
Od kandidata se očekuje detaljno razvijanje slijedećih podtipova kondicionog treninga: aerobni (regeneracijski, niski i visoko intenzivni), anaerobni (brzina i brzinska izdržljivost), trening snage (bazični i funkcionalni), trening brzinske i dugotrajne mišične izdržljivosti, te trening koordinacije i fleksibilnosti.
Pored navedenog, od potencijalnog kandidata se očekuje izrada personalnih dosijea fudbalera, sa dnevnim, sedmičnim i mjesečnim statistikama prema naprijed navedenim kategorijama.
Kandidat ima obavezu i dnevnog izvještavanja šefu stručnog štaba, te planiranja aktivnosti najmanje mjesec dana unaprijed.

Neophodni uslovi za radno mjesto:

– validna UEFA „A“ licenca,
– radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, min 2. godine.
— diploma adekvatne visokoškolske ustanove
– sposobnost za timski rad,
– sposobnost planiranja i organiziranja,
— sposobnost rada u stresnom okruženju
– poznavanje rada na računaru,
– poznavanje engleskog jezika.

Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom, kratku prezentaciju u power point formatu, te dokaze o ispunjavanju zahtjevanih uslova.

Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti na adresu: Zvornička broj 27. sa naznakom „Prijava na javni oglas – kondicioni trener FK Željezničar Sarajevo“ ili elektronskim putem na mail: legal@fkzeljeznicar.ba ili info@fkzeljeznicar.ba.

Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će biti pozvani na razgovor, na kojem će im između ostalog biti saopšteni i osnovni podaci neophodni za sačinjavanje plana rada sa prvim timom FK Željezničar. Nakon dostavljanja i razmatranja predmetnih planova, te intervjua podobnih kandidata, izvršit će se izbor najuspješnijeg kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 07.06.2016. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

FIZIOTERAPEUT (asistent klupskog ljekara)

Osnovne informacije o poziciji:

Opis poslova:
Klupski fizioterapet procjenjuje zdravstveno stanje svih fudbalera prvog tima, a po potrebi i fudbalera omladinske škole, u proceduri u kojoj je posebno važno mjerenje snage, utvrđivanje raspona kretnji i određivanje funkcionalnih sposobnosti. Na osnovu tih procjena i onoga što nakon toga propiše klupski ljekar, planira rad sa svakim igračem i izrađuje program koji sadrži opis postupaka i predviđenih ishoda terapije. Trajno prati zdravstveno stanje i napredak fudbalera i prema potrebi prilagođava program fizioterapije. Podstiče i podučava fudbalere kako samostalno da izvode vježbe za povećanje snage, ravnoteže, izdržljivosti i usklađivanje kretnji. Odgovarajući fizioterapeut primjenjuje struju, toplotu, hladnoću, ultrazvuk te masažu za ublažavanje bola, smanjenje otoka ili poboljšanje funkcije sistema za kretanje. Kandidat ima obavezu i dnevnog izvještavanja šefu stručnog štaba, klupskom ljekaru, te planiranje aktivnosti najmanje mjesec dana unaprijed.

Neophodni uslovi za radno mjesto:

– SSS fizioterapeut
– radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, min 1 godina.
– sposobnost za timski rad,
– sposobnost planiranja i organiziranja,
— sposobnost rada u stresnom okruzenju
– poznavanje rada na računaru,
– poznavanje engleskog jezika.

Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom, kratku prezentaciju u power point formatu, te dokaze o ispunjavanju zahtjevanih uslova.

Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti na adresu: Zvornička broj 27. sa naznakom „Prijava na javni oglas – fizioterapeut FK Željezničar Sarajevo“ ili elektronskim putem na mail: legal@fkzeljeznicar.ba ili info@fkzeljeznicar.ba.

Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će biti pozvani na razgovor, na kojem će im između ostalog biti saopšteni i osnovni podaci neophodni za sačinjavanje plana rada sa prvim timom FK Željezničar. Nakon dostavljanja i razmatranja predmetnih planova, te intervjua podobnih kandidata, izvršit će se izbor najuspješnijeg kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 07.06.2016. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.