FK Željezničar raspisuje javni poziv zainteresovanim kompanijama za dostavljanje ponuda u svrhu radova na novoj biletarnici Kluba u sklopu Stadiona Grbavica.

Zainteresovane kompanije se trebaju javiti najkasnije do 10. februara 2023. godine elektronskim putem na mail info@fkzeljeznicar.ba u svrhu preuzimanja idejnog projekta, predmjera i predračuna radova kako bi kompanije mogle dostaviti ponudu Klubu. Krajnji rok za dostavljanje ponude je 20. februar 2023. godine.

Klub će uvažavajući zainteresovanost javnosti, a prije svega navijača Kluba, u narednom periodu putem zvanične stranice, javnost informisati o najznačajnijim aktivnostima na projektu izgradnje nove biletarnice Kluba.

Mi smo Željini, Željo je naš!