FK Željezničar raspisuje javni poziv zainteresovanim kompanijama za dostavljanje ponuda u svrhu izgradnje istočne tribine Stadiona Grbavica kapaciteta 4.590 sjedećih mjesta.

Zainteresovane kompanije trebaju najkasnije do 29. septembra 2016. godine elektronskim putem na mail info@fkzeljeznicar.ba ili putem pošte kontaktirati administraciju Kluba u svrhu preuzimanja aproksimativnog predmjera radova i projekta za izgradnju istočne tribine neophodnog za dostavljanje ponuda.

Dodatno, Klub cijeni potrebnim informisati javnost da projekat izgradnje istočne tribine podrazumjeva niz aktivnosti kao što je izrada odgovarajuće projektne dokumentacije, ishodovanje odgovarajućih dozvola, izbora izvođača radova, izvođenje pripremnih i ostalih radova, nadzora nad izvođenjem istih i sl. Neke od ovih aktivnosti su već završene, neke su u toku, dok realizacija najznačajnijih aktivnosti tek predstoji.

Klub će angažovati sve svoje resurse za stvaranje preduslova da projekat istočne tribine, kao projekat od opšteg interesa bude realizovan u što skorijem vremenu, te se nadamo da u nastavku realizacije projekta nećemo imati značajnijih smetnji koje bi usporile realizaciju ovog projekta.

Klub će uvažavajući zainteresovanost javnosti, a prije svega navijača Kluba, u narednom periodu putem zvanične stranice, javnost informisati o najznačajnijim aktivnostima na projektu izgradnje istočne tribine na Stadionu Grbavica.

Izgradimo istočnu tribinu. Mi smo Željini, Željo je naš!