FK Željezničar raspisuje javni oglas za prijem trenera u Omladinskoj školi Kluba.

Osnovne informacije o oglasu:

Opis poslova:

 • U potpunosti realizuju programe rada za datu kategoriju;
 • Organizuju i realizuju treninge i utakmice svoje selekcije;
 • Redovno prisustvuju sastancima stručnog dijela omladinskog pogona;
 • Redovno održavaju informativne sastanke sa roditeljima (starateljima) polaznika;
 • Poštuju sve zahtjeve Direktora omladinskog pogona vezane za sprovedbu stručnih programa rada;
 • Za svaki trening pišu pismenu pripremu treninga na odgovarajućem formularu;
 • Za svaku utakmicu dužni su uraditi analizu utakmice na odgovarajućem formularu;
 • Vode evidenciju prisustva članova svoje selekcije;
 • Kontrolišu higijenu opreme, ličnu higijenu i higijenu prostorija koje koristi data selekcija;
 • Redovno održavaju komunikaciju sa koordinatorom ovog segmenta škole;
 • Periodično podnose izvještaje o radu Direktoru omladinske škole kojem odgovaraju za svoj rad.

Uslovi za radno mjesto:

 • minimalno validna UEFA “A“,“B” ili “C” licenca.
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 1 godina,
 • sposobnost za timski rad,
 • sposobnost planiranja i organiziranja,
 • poznavanja rada na računaru MS Office paket (Word, Excel, Power Point)
 • poželjno poznavanje engleskog jezika.

Potrebno je da kandidati dostave CV sa pratećim pismom, te dokaze o ispunjavanju zahtjevanih uslova.

Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti na adresu: Zvornička 27. sa naznakom “Prijava na javni oglas – za poziciju trenera u Omladinskom pogonu FK Željezničar Sarajevo“ ili elektronskim putem na email: omladinski.pogon@fkzeljeznicar.ba. Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će biti pozvani na razgovor. Rok za podnošenje prijava je 28.06.2023.godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.