FK Željezničar u okviru humanog djelovanja i društveno odgovornog poslovanja potpisao je Memorandum o saradnji sa Udruženjem HO Međunarodni fond solidarnosti – Emmaus.

Udruženje „Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus“ (MFS-EMMAUS) je domaća, nevladina humanitarna organizacija iz Doboj Istoka, a svoje urede ima i u Sarajevu, Zvorniku i Srebrenici. Osnovana je početkom 1999. godine sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva kojima je ta pomoć potrebna sa poljem djelovanja na području cjelokupne teritorije BiH. Prema djelokrugu rada, projektima i kapacitetima jedna je od najvećih humanitarnih i nevladinih organizacija ne samo u BiH nego i šire. Trenutno ima 260 zaposlenih i 50 aktivnih volontera koji su velika podrška radu i baza za nove uposlenike.

Tokom dugogodišnjeg djelovanja u BiH i inostranstvu, MFS – Emmaus realizirao je niz projekata kojima je pružena pomoć za desetine hiljada korisnika, uključujući socijalno ugrožene, izbjeglice, raseljena lica, žrtve trgovine ljudima, stare i iznemogle osobe, beskućnike, osobe sa intelektualnim poteškoćama, mlade sa problemima i mlade iz ugroženih/rizičnih grupa.

Najveći projekti koje radi MFS-EMMAUS su:

 • Prihvatni centar „Duje“ u Doboj Istoku gdje je trenutno smješteno 440 korisnika različitih socio-zdravstvenih patologija (stari i iznemogli, lica sa invaliditetom, psihički bolesnici, beskućnici te djeca i mladi bez roditeljskog staranja),
 • Mjesečno finansiranje 1.253 djece bez jednog ili oba roditelja na području cijele BiH,
 • Internatski smještaj za djecu Srebrenice u Potočarima (58 djece),
 • Dnevni centri za djecu i mlade u Potočarima, Zvorniku i Doboju (135 djece)
 • Projekat „Solidarnost i ljubav za majke Srebrenice“ (40 korisnica);
 • Projekat “Jedan obrok dnevno” u Srebrenici i Bratuncu (59 korisnika);
 • Narodna kuhinja u Doboju gdje se dnevno priprema do 250 obroka,
 • Asistencija ženama žrtvama trgovine ljudima i ilegalnih migracija,
 • Sprečavanje zloupotrebe djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija u sklopu kojeg je uspostavljen portal www.sigurnodijete.ba
 • projekti slidarne ekonomije i proizvodnje u cilju samoodrživosti;
 • socijalno stanovanje uz podršku (8 korisnika),
 • usluge njege u zajednici za osobe treće životne dobi (24 korisnika)

Potpisani Memorandum o saradnji FK Željezničar i MFS – Emmaus odnosi se na saradnju u projektima:

 • Malonogometna reprezentacija beskućnika Bosne i Hercegovine;
 • Rezidencijalno obrazovanje i Internatski smještaj za djecu ruralnog područja Srebrenice;
 • Međunarodni omladinski radni kamp “Srebrenica, put ka novoj Evropi”;
 • Projekti za mlade;
 • Humanitarne akcije;
 • Prihvatni centar “Duje”;
 • Pomoć održivom povratku u Istočnu Bosnu;
 • Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i prevencija HIV/AIDS-a.

FK Željezničar nastavlja sa društveno odgovornim poslovanjem, a u ovoj godini realizovao je mnoge projekte sa USAID-om, UNICEF-om, Sumero Zajednicom, Dječijim domom Bjelave, Zavodom Mjedenica, ŠF Respekt i mnogim drugim.