FK Željezničar obnovio je saradnju sa još jednim partnerom, a riječ je o agenciji za tehničku zaštitu ljudi i imovine Proteam.

Agencija za tehničku zaštitu ljudi i imovine Proteam zastupljena je na tržištu cijele BiH te posluje sa fizičkim i pravnim subjektima. Oprema koja je predmet ponude i ugradnje kupcima je od svjetskih poznatih i priznatih proizvođača, a osobe koje vrši ugradnju istih su iskusni i cetificirani tehničari koji posjeduju certifikate o položenom ispitu tehničke zaštite, izdate od strane ovlaštenih državnih organa.

Proteam je u mogućnosti ponuditi:

  • Sisteme video nadzora
  • Sisteme vatrodojave
  • Sisteme stabilnog gašenja
  • Protivprovalne sisteme
  • Sisteme za detekciju otrvonih i zapaljivih gasova
  • Sisteme kontrole pristupa i radnog vremena
  • Interfonske sisteme