Akreditacije iz prošle sezone će se koristiti i u narednoj sezoni za sve utakmice u organizaciji FK Željezničar.

Na utakmice FK Željezničar novinari i fotografi će moći prisustvovati sa akreditacijama iz prošle sezone. Zainteresovani novinari i fotografi koji nemaju akreditacije uskoro će dobiti informacije za prijavu oko dobijanja istih.

Mi smo Željini, Željo je naš!