Krajem prošlog mjeseca u Poreskoj upravi FBiH održan je sastanak na kojem su predstavnici Kluba informisani da će konačna odluka o poreskom dugu iz perioda 2009. – 2014. godina biti objavljena u martu 2019. godine. Zbog toga, FK Željezničar želi obavijestiti članove Kluba, navijače i cjelokupnu bh. javnost o trenutnom statusu svih poreskih zaduženja, uz napomenu da je u periodu od 2015. do 2018. godine, Klub redovni izvršilac svih poreskih obaveza i da novog duga za taj period nema.

Klub je u tom periodu uredno i pravovremeno izmirivao sve obaveze za javne prihode na koje nas obavezuju važeći propisi, što je u potpunosti u skladu sa principima zakonitosti i izvršnosti na kojima FK Željezničar treba počivati.

1. Po osnovu više poreskih kontrola za period od 2003. do 2012. godine ukupan iznos poreskog duga FK Željezničar sa zateznim kamatama iznosi 2.520.636,03 KM. Ovaj iznos uključuje dug po osnovu utvrđenog manjka u blagajni, neopravdano isplaćenih akontacija i neplaćenih obaveza za porez na dohodak i doprinose. Klub trenutno ima potpisan sporazum sa PU FBiH o reprogramu duga za javne prihode po kojem plaća redovnu mjesečnu ratu u iznosu od 10.075,02 KM. Kroz desetogodišnji reprogram do sada je otplaćeno 50 od 120 rata. Otplatom posljednje rate će se izmiriti glavnica od 1.121.166,64 KM, iznos prinudne naplate od 87.834,94 KM, i biće otpisana zatezna kamata u iznosu od 1.311.634,45 KM, a u skladu sa zaključenim sporazumom i Zakonom o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima. U slučaju da Klub iz bilo kog razloga ne bude redovno servisirao dug kroz uplatu mjesečnih rata po automatizmu će biti aktivirana zatezna kamata u punom iznosu od 1.311.634,45 KM. S obzirom na to da je Klub tokom 2016. dodatno uplatio 143.104,94 KM u svrhu penzionisanja zaposlenika, ukupna preostala obaveza na današnji dan iznosi 562.145,64 KM.

2. U februaru 2015. godine izvršena je poreska kontrola u FK Željezničar koja je obuhvatila period od 01.01.2009. godine do 11.02.2015. godine. Tom prilikom utvrđene su neizmirene obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinose, po osnovu manjka u blagajni i po osnovu neopravdano isplaćenih akontacija. Ukupan iznos dodatno utvrđenih obaveza sa pripadajućim zateznim kamatama je 2.223.372,00 KM. Klub je nakon zaprimanja rješenja Porezne uprave FBiH iskoristio pravo na žalbu drugostepenom organu. Dana 29.11.2018. godine, a na poziv PU FBiH, održan je sastanak sa direktorom Kluba na kojem je Klubu komunicirano da će konačno izjašnjavanje Federalnog ministarstva finansija o podnesenoj žalbi biti objavljeno u martu 2019. godine. Do tog datuma klub u svom poslovnom bilansu mora rezervisati ova sredstva.

3. U junu 2016. godine izvršena je još jedna porezna kontrola u FK Željezničar, s tim da je tom prilikom kontrolisan period od 1.1.2011. do 31.5.2016. godine. Ukupni iznos dodatno utvrđenih poreznih obaveza sa pripadajućim zateznim kamatama iznosi 176.283,00 KM. Kontrolom je također utvrđeno da je Klub u dijelu kontrolisanog perioda od 1.1.2015. do 31.5.2016. godine bio uredan platiša svih tekućih poreznih i drugih obaveza, a da se utvrđene neizmirene obaveze odnose na na period do 31.12.2014. godine i tiču se manjka u blagajni, neplaćenih poraza na dohodak. Klub je i u ovom slučaju iskoristio pravo na žalbu drugostepenom organu, ali još nije poznato kada će predmet dobiti ishod.