FK Željezničar obavještava navijače i prijatelje Kluba da u tekućoj 2021. godini, Općina Novo Sarajevo nije izdvajala sredstva za aktivnosti Kluba, iako je 2020. godine Općinsko vijeće Klub proglasilo od interesa za Općinu.

Moralna podrška i generalno korektni odnosi sa Općinom Novo Sarajevo, ipak nisu rezultirali planiranjem sredstava za Klub u 2021. godini, iako je za isto bila prilika i kroz donošenje rebalansa budžeta u oktobru 2021. godine.

Cijeneći navedeno, Klub je u proteklom periodu imao aktivnu i otvorenu komunikaciju sa načelnikom Općine kao i nadležnim Općinskim službama, te je aktuelni stav i obećanje Općine Novo Sarajevo da će Klub na odgovarajući način biti tretiran u budžetu za 2022. godinu.

Kako je u trenutno u toku javna rasprava kroz koju će se kreirati budžet za 2022. godinu, FK Željezničar je podnio pisanu inicijativu Općini Novo Sarajevo, te očekujemo da će ista biti uvažena, te da će Općina Novo Sarajevo podržati aktivnosti Kluba u 2022. godini.

Klub će svakako javnost i navijače informisati o ispunjenim/neispunjenim obećanjima Općine Novo Sarajevo.