FK Željezničar još jednom poziva sve svoje članove da predlože imena delegata ili se lično prijave za delegata u Skupštinu Kluba za period naredne četiri godine.

Do sada je pristiglo oko 40 prijava iz cijele Bosne i Hercegovine i inostranstva. Obrazac za podnošenje prijedloga/prijavu za delegata u Skupštini možete preuzeti ovdje.

Komisija podsjeća da samo članovi Kluba mogu biti delegati u Skupštini Kluba, i da će se izbor delegata izvršiti shodno odredbama člana 31. koje između ostalog definišu minimalne uslove koje delegati moraju ispunjavati a to su:

– da imaju preko 18 godina,
– da imaju svojstvo člana Kluba u skladu sa ovim Statutom,
– da su članovi Kluba koji svojim radom, doprinosom, iskustvom ili na drugi način mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva i unaprjeđenju razvoja i poslovanja Kluba,
– da nisu pravosnažno osuđivani za krivična djela.

Skupština kluba ima 54 delegata i isti će se izabrati na period od četiri godine.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava/prijedloga za delegate, Komisija će prema prijedlozima članova Kluba izvršiti izbor delegata, pri čemu će se voditi računa o broju prijedloga koji određeni delegat ima od strane članova, kao i kvalifikacijama i doprinosu koji predloženi delegat može dati u funkcionisanju Skupštine.

U konačnici izbor delegata će osigurati zastupljenost svih kategorija članstva, te odražavati stvarnu volju svih članova Kluba, što je i osnovni cilj izbora nove Skupštine. Svi navijači se još uvijek mogu učlaniti u Klub svakim radnim danom, a pozivamo navijače iz drugih gradova da kandiduju svoje predstavnike.

Prijave se mogu slati poštom na adresu Zvornička 27. ili putem slanja skenirane prijave na e-mail: clanstvo@fkzeljeznicar.ba. Sva pitanja u vezi sa izborom delegata članovi Kluba mogu poslati na e-mail: clanstvo@fkzeljeznicar.ba.

Mi smo Željini, Željo je naš!