Kroz bogatu historiju FK Željezničar, navijači su uvijek bili pokretačka snaga Kluba, te je stoga uspostavljanje dobrog odnosa i razumijevanja sa navijačima najvažnija obaveza.

Nakon obavještenja o pogodnijem sistemu članova, tačnije o tome da članska kartica važi 365 dana, FK Željezničar obavještava navijače o još jednoj novosti.

Naime, projekat “Porodično proljeće Plavih” će trajati do kraja maja, a on se odnosi na porodični paket članskih kartica. Paket vrijedi za sve porodice koje istovremeno učlane tri ili više članova. Nositelj članstva plaća puno cijenu članarine, dok ostali članovi imaju popust od 20%.

Kriterij neophodan za ostvarivanje popusta je da se članovi porodice (isto prezime) istovremeno učlane uz predočenje dokaznog relevantnog dokumenta (lična karta ili CIPS dokument).

Učlani svoju porodicu. Mi smo Željini, Željo je naš!