FK Željezničar raspisuje javni oglas za prijem zaposlenika na poziciju Direktor Shopa FK Željezničar.

Direktor Shopa FK Željezničar:

Potrebni uslovi:

  • VSS (Pravni ili Ekonomski fakultet);
  • Tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Napredno poznavanje rada na računaru;
  • Aktivno poznavanje engleskog jezika;
  • Posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Opis posla:

  • Zastupa i predstavlja Shop FK Željezničar;
  • Odgovara za finansijsko poslovanje Shopa;
  • Koordinira i kontroliše rad Voditelja Shopa;

Direktor Shopa FK Željezničar za svoj rad je odgovoran Upravnom odboru.

Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom i dokazima o ispunjavanju zahtjevanih uslova. Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem na mail: info@fkzeljeznicar.ba. Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će naknadno biti pozvani na razgovor, nakon kojeg će se izvršiti izbor najuspješnijeg kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 13.03.2019. godine.