FK Željezničar raspisuje javni oglas za prijem zaposlenika na poziciju Generalni sekretar.

Generalni sekretar FK Željezničar:

Potrebni uslovi:

 • VSS (Pravni fakultet ili Ekonomski fakultet ili Fakultet sporta i tjelesnog odgoja ili Fakultet društvenog smjera)
 • Dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;
 • Aktivno poznavanje engleskog/njemačkog/francuskog jezika.

Opis posla:

 • Koordinacija rada Kluba sa NS/FS BiH, UEFA-om i FIFA-om;
 • Svakodnevna organizacija rada administracije Kluba;
 • Organizuje, usmjerava i kontroliše rad uposlenika Kluba;
 • Koordinacija i rukovođenje aktivnosti između Nadzornog odbora, Upravnog odbora, Direktora i zaposlenika Kluba;
 • Obavljanje administrativnim poslovima vezanim za pripremu prvenstvenih, prijateljskih i međunarodnih utakmica;
 • Obavljanje administrativnih poslova u vezi licenciranja Kluba, igrača i trenera;
 • Priprema ugovore za fudbalere i sve uposlenike u saradnji sa Direktorom Kluba, Sportskim direktorom i Šefom stručnog štaba;
 • Nadzire i upravlja sa aktivnostima koje se odnose na infrastruktruru i održavanje;
 • Ostali poslovi vezani za organizaciju utakmica;
 • Obavlja i druge poslove koje po prirodi posla spadaju u djelokrug nadležnosti Generalnog sekretara Kluba;
 • Generalni sekretar za svoj rad je odgovoran Upravnom odboru i Direktoru.

Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom i dokazima o ispunjavanju zahtjevanih uslova. Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem na mail: info@fkzeljeznicar.ba. Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će naknadno biti pozvani na razgovor, nakon kojeg će se izvršiti izbor najuspješnijeg kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 03.11.2023. godine.