Uskoro nas očekuje održavanje Skupštine FK Željezničar na kojoj će se delegirati nova 54 člana, a o aktivnostima, delegiranju i očekivanjima, govorio je Ermin Pešto, potpredsjednik Skupštine.

S obzirom na to da se približavamo kraju 2015. godine, kao prvi čovjek Skupštine možete li nas informisati o tome da li su pokrenute aktivnosti na održavanju Skupštine i kada će se ista održati?

– Upoznat sam sa činjenicom da se pripremaju informacije i izvještaji koji će biti predmet razmatranja na Skupštini, tako da mogu konstatovati da su te aktivnosti u toku i da će svakako biti dovršene do datuma održavanja Skupštine. Također, ono što bi ovom prilikom naglasio je da je usvajanjem statuta Kluba u martu 2015. godine, predviđeno da se izvrši izbor delegata koji će ćiniti Skupštinu u skladu sa odredbama novog statuta, što je svakako značajna aktivnost koja će prethoditi održavanju Skupštine. Javnost je upoznata da je Klub objavio javni oglas u kojem je pozvao sve svoje članove da se prijave ili da daju svoje prijedloge za delegate u Skupštini. Planirano je da nakon isteka roka za prijavu, Komisija za izbor delegata razmotri prijave, te sačini listu delegata koji će činiti novi saziv Skupštine u naredne četiri godine. Što se tiče samog termina održavanja, očekujemo da se Skupština održi u drugoj polovini januara naredne godine.

Koje su novine u odnosu na raniji način izbora delegata u Skupštinu?

– Odredbama novog statuta pored ostalog, predviđeno je da samo članovi kluba mogu imati pravo da budu delegirani u Skupštinu. Propisani su minimalni uslovi za ulazak u Skupštinu (navršenih 18 godina, članstvo u klubu, kao i da svojim aktivnostima mogu doprinijeti boljem radu kluba). Na ovaj način data je mogućnost svim članovima da aktivno učestvuju u radu Skupštine, na način da se direktno kandiduju ili predlože druge kandidate za članstvo u Skupštini. Na taj način članovi imaju mogućnost da utiču na rad klupskih organa, daju svoje primjedbe, prijedloge i sugestije.

Bitno je napomenuti da ovakav način delegiranja u Skupštinu nije bio predviđen odredbama ranije važećeg statuta, što je uticalo na sam rad Skupštine. Tako se dešavalo da pojedini delegati sjede u Skupštini i po deset godina, a reizbor delegata vršio se samo u slučaju ostavke, dužeg nedolaska na sjednice ili nekih drugih razloga. Sjednice Skupštine su veoma često bile na ivici kvoruma, a pojedini delegati su malo učestvovali u skupštinskim aktivnostima. Ovo su stvari koje ubuduće moramo unaprijediti kako bi rad Skupštine bio što efikasniji.

Koje kategorije delegata će činiti novu Skupštinu?

– Odredbama statuta je predviđeno da se Skupština sastoji od 54 predstavnika raznih kategorija članova kluba. Očekujemo da Skupštinu čine članovi iz reda sponzora, počasnih članova, uposlenika i redovnih članova, odnosno naših navijača. Navedene kategorije će biti zastupljene u odgovarajućem broju u skladu sa prijedlogom Komisije za izbor delegata.

Šta očekujete od novog saziva Skupštine?

– Prije svega očekujem da izabrani delegati pokažu posvećenost, te da koriste i poštuju prava i obaveze koje imaju prema statutu. Očekujem da se vrati dignitet i autoritet najvećeg klupskog organa. To je najviše tijelo kluba i treba biti nosilac strateških aktivnosti unutar kluba. Skupština treba dati jasne smjernice za rad Upravnog odbora, ali isto tako pratiti kako se one realizuju i da li postoje problemi za njihovu realizaciju. Nisam siguran da je tako bilo u prošlosti. Prema mom mišljenju, nije postojala sinergija između Skupštine i Upravnog odbora, a koliko se sjećam veliki broj delegata Skupštine je veoma malo pratio aktivnosti Upravnog odbora, iako je Skupština tijelo kojem Upravni odbor podnosi izvještaj o svom radu. Nadam se da će novi saziv Skupštine činiti između ostalog mladi, stručni i ambiciozni članovi kluba koji imaju želju da najveći klub u državi naprave još boljim i uspješnijim. U narednom mandatu novog saziva Skupštine neophodno je napraviti sinergiju između rada Skupštine i UO, te također, paralelno voditi procese na osnaživanju svih djelova kluba, kako nam se ne bi desilo kao u proteklim godinama da razvijamo organizacioni dio kluba, a zapostavljamo sportski ili obrnuto. U svakom slučaju očekujem da novi saziv Skupštine bude nova vrijednost, ali i dodatna pokretačka snaga kluba.

Podsjećamo da su do sada prijave za delegate u Skupštinu pristigle iz cijele Bosne i Hercegovine i inostranstva. Obrazac za podnošenje prijedloga/prijavu za delegata u Skupštini možete preuzeti ovdje. Prijave se mogu slati poštom na adresu Zvornička 27 ili putem slanja skenirane prijave na e-mail: clanstvo@fkzeljeznicar.ba. Sva pitanja u vezi sa izborom delegata članovi Kluba mogu poslati na e-mail: clanstvo@fkzeljeznicar.ba.