U ilidžanskom hotelu Hills održana je redovna sjednica Skupštine FK Željezničar na kojoj su delegati aktivno raspravljali o trenutnoj situaciji Kluba, te su donesene određene odluke koje se tiču funkcionisanja Kluba u narednom periodu.

Nakon usvajanja Dnevnog reda i zapisnika sa prošle sjednice, uslijedilo je obraćanje v.d. predsjednika Ore Ibrišimovića koji je prezentovao izvještaj o radu Upravnog odbora u proteklom periodu, a o radu UO su govorili i Ilijas Kovačević i Borislav Goić. Nakon nekoliko upita od strane delegata i nakon odgovora, izvještaj je usvojen.

Delegati su za nove članove Upravnog odbora imenovali Mirzu Bašinca, Selima Babića, Nedima Lipu i Armina Čička koji su se tako pridružili Ori Ibrišimoviću, Borislavu Goiću, Kenanu Ademoviću, Fuadu Zukiću, Ilijasu Kovačeviću, Kerimu Baliću, Seudinu Novaliću i Bakiru Sadoviću. Funkciju v.d. predsjednika Upravnog odbora i dalje će obavljati Oro Ibrišimović.

Po narednoj tačci Dnevnog reda, predsjednik i član Nadzornog odbora, Džermin Pašić i Edis Kovačević, prezentovali su izvještaj o radu NO, a koji je potom jednoglasno usvojen.

Radna grupa za izradu strategiju FK Željezničar predstavila je svoj rad za protekli period i prezentovala pripremljenu strategiju. Ispred grupe je govorio Nihad Odobašić, a strategija je usvojena i bit će detaljnija prezentovana za javnost.

Uslijedili su izvještaji radnih grupa za prvi tim i Omladinsku školu, a svi su izvještaji usvojeni. Također, detaljno je prezentovan rad Radne grupe za pregovore sa strateškim partnerom, a u ime grupe govorio je Nasuf Drinjaković. Potvrdio je interesovanje tri potencijalna strateška partnera. Jedno pismo namjere je od gospodina Eldina Diglisića, a druge dvije ponude nisu objavljenje zbog potpisanog ugovora o povjerljivosti. Pregovori se nastavljaju na osnovu usvojenog modela strategije.

Na kraju sjednice izabrani su zamjenski delegati Skupštine i tako su novi članovi Skupštine postali: Emir Dobrača, Mirza Trhulj, Ismar Tukić i Boris Pavlović.

Tokom svih tačaka Dnevnog reda, svi delegati su aktivno učestvovali u raspravi. Nakon sjednice Skupštine FK Željezničar održala se konferencija za medije.

POGLEDAJ GALERIJU