Shodno odredbama Statuta FK „Željezničar“ Sarajevo, Komisija za izbor delegata u Skupštinu Kluba, informiše članove i javnost da je po osnovu javnog poziva objavljenog dana 28.11.2015.godine, nakon provedenih aktivnosti, utvrdila imena delegata koji će u periodu 2016-2020 činiti Skupštinu Kluba.

Članovi koji su izabrani za delegate u Skupštinu Kluba su: Redžad Čatić, Kemal Čaluk, Drago Mišo Smajlović, Edin Hrapović, Hajrudin Đurbuzović, Emir Muhamedagić, Kenan Efendić, Haris Lulić, Adnan Halilović, Amar Osim, Amer Musić, Elvis Huremović, Anel Maksumić, Adnan Kaljanac, Arnela Babić, Melisa Gazdić, Mustafa Duraković, Mišo Miković, Nedim Sijerčić, Marko Dmitrović, Renad Čelik, Emir Mulić, Senad Zaimović, Amir Pecar, Enes Selmanović, Bulend Bišćević, Mirza Bećirspahić, Enes Sarač, Mirsad Šukalo, Vedran Gavranović, Remzija Šetić, Aleksandar Kosorić, Adis Hadžić, Ermin Čengić, Kasim Imširević, Adnan Džindo, Elvir Karišik, Ermin Pešto, Edib Bašić, Jasmin Badžak, Amer Duvnjak, Faruk Telibećirević, Ramiz Dervišević, Hamid Brajlović, Senad Misimović, Igor Gačanović, Hajrudin Čengić, Boris Pavlović, Eldin Bećiragić, Riad Smailbegović, Dino Ramić, Una Bejtović, Samir Landžo i Salih Čengić.

Komisija je prilikom razmatranja pristiglih prijava cijenila minimalne kriterije propisane Statutom Kluba, broj prijedloga koji je pojedini delegat imao, njihov trenutni ili raniji angažman u Klubu, kao i njihovu stručnu spremu i sposobnost kroz koju mogu doprinijeti daljem unaprijeđenju razvoja i poslovanja Kluba.

U skladu sa gore navedenim izabranu skupštinu čine:

– 65 % delegata iz kategorije redovnih članova,
– 80% delegata sa visokom stručnom spremom,
– 4 delegata sa mjestom prebivališta van Kantona Sarajevo,
– u Skupštini Kluba svoje mjesto će zauzeti i 3 žene,
– 44% izabranih delegata su članovi Kluba koji su već obavljali funkciju delegata u Skupštini Kluba ili neku drugu funkciju u organima i strukturama Kluba.

FK Željezničar se zahvaljuje svim članovima koji su učestvovali postupku delegiranja članova u Skupštinu Kluba, a izabranim delegatima Klub želi uspjeh u daljem radu.

Istovremeno Klub poziva imenovane delegate da istaknu kandidaturu za mjesto predsjednika ili potpredsjednika Skupštine Kluba. Delegati koji se kandiduju za navedene pozicije je potrebno da najkasnije do 20.01.2016.godine, lično u prostorije Kluba, ili na mail: legal@fkzeljeznicar.ba dostave kraću biografiju, kao i okvirni plan rada Skupštine za period 2016-2020 god.

O imenovanju predsjednika i potpredsjednika Skupštine će odlučiti Skupština Kluba.