Komitet za hitnost Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine danas je donio odluku o ukidanju zabrane dolaska gostujućih navijača na utakmice BHT Premijer lige BiH.

U zvaničnom saopštenju saveza stoji da nadležni organi i tijela  NS/FSBiH,  kao i klubovi i pojedinci koji učestvuju u izvođenju takmičenja, da posvete posebnu i dodatnu pažnju u organizaciji  prvenstvenih i kup utakmica na osnovu važećih propisa  i procedura NS/FS BiH.

Nalaže se organima i tijelima NS/FSBiH, kao i zvaničnicima klubova da poštuju principe međusobnog uvažavanja, sportskog duha, savjesnog i odgovornog obavljanja poslova i predviđenih zadataka, uz neophodnu međusobnu komunikaciju i saradnju.

Pozivaju se navijači da podrže klubove u duhu fair-play-a i punog uvažavanja ostalih klubova i navijača, kao i službenih lica NS/FS BIH, bez korištenja nedozvoljenih sredstava i parola, te se upozoravaju da utakmice ne zloupotrebljavaju i ne koriste ih u nesportske svrhe, a posebno za političke i druge nedozvoljene aktivnosti, jer će sve takve aktivnosti i ponašanja biti adekvatno sankcionisane u skladu sa propisima NS/FS BiH.

Upozoravaju se klubovi da blagovremeno preduzmu potrebne radnje u cilju uspostavljanja odgovarajućih odnosa sa navijačima, te održavanja stalnih i kontinuiranih odnosa s njima, kao i da iste posebno upozore na mogućnost izricanja sankcija koje nanose štetu klubovima u slučaju nesportskog, nasilnog, nacionalističkog, rasističkog ili bilo kojeg drugog neprihvatljivog i kažnjivog ponašanja.

Mole se nadležni policijski i drugi bezbjedonosni organi da efikasnim djelovanjem podrže aktivnosti NS/FS BiH u funkciji onemogućavanja nedozvoljenih i neprihvatljivih ponašanja navijača, a u skladu sa zakonskim ovlastima i definisanim procedurama.

Nadležni organi NS/FSBiH će sa posebnom pažnjom pratiti izvođenje takmičenja, primjenu pravila igre, propozicija, odluka i drugih propisa, kao i sva dešavanja prije, tokom i nakon utakmica, te će shodno tome bezuslovno poduzmati neophodne mjere, uključujući i mogućnost ponovnog donošenja odluke o zabrani organizovanog odlaska navijača na gostovanja u slučaju potrebe.