Fudbalski klub Željezničar obavještava svoje članove, navijače i javnost da je u potpunosti izmirio sve svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa koji su dospjevali u 2022. godini. Time je stekao formalno pravo da podnese zahtjev za novi sporazum o odgođenom plaćanju sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine.

Za period 1.9.2021. – 30.11.2022. godine (15 mjeseci), u kojem je radio trenutni saziv rukovodnih struktura Kluba (Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor) izmireno je cca 1.120.000 KM poreza i doprinosa. U ovom periodu dug po osnovu poreza i doprinosa nije povećan ni za jednu KM.

U nastavku dajemo pregled rješenja Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kojima su utvrđeni dugovi Kluba po osnovu javnih prihoda, iz ranijih perioda, počev od 2003. godine pa zaključno sa 31.8.2021. godine.

Broj rješenja Opis duga Iznos
10-9-01-15-5-1311/08/mž od 24.06.2008. godine PPU za 2004/2005 godinu, kamata od 16.01.2005. godine do 06.05.2008. godine, te troškovi naplate prinudne naplate 322,640.28
10-9-01-15-5-9/10/ak/mž od 20.01.2010. godine,
Izmjenjeno Rješenje broj: 10-9-01-15-5-9-1/10/mž od 25.03.2010. godine
porez na dobit za 2008. godinu kamata od 30.04.2009. godine do 04.12.2009. godine te kamatu po akontaciji poreza na dobit za 2009. godinu 50,569.16
13-9-01-15-5-318/2011 AK/MŽ od 01.04.2011. godine Porez na dobit za 2009. godinu, kamata od 24.04.2010. do 31.03.2011. godine 42,304.43
13-9-01-15-5-658/11 AK/MŽ od 14.07.2011. godine porez na imovinu za 2010. godinu i 2011. godinu, porez na dobit za 2010. godinu, komunalna taksa za 2011. godinu, kamate po svim navedenim stavkama i troškovi naplate 43,177.63
13-9-01-15-5-978/12 EDŽ/MŽ od 17.08.2012. godine porez na imovinu za 2012. godinu, kamate i troškovi naplate 7,739.42
13-9-01-15-5-1383/2012 AK/MŽ od 09.11.2012. godine kamate doprinosa za period 01.01.2003. godine do 13.12.2006. godine, kamate doprinosa za period 09.08.2012. godine do 01.10.2012. godine, dodatno utvrđeni porezi i doprinosi 1,641,625.57
13-9-01-15-5-1394/2012 AK/MŽ od 09.11.2012. godine doprinosi i kamate za period 29.02.2012. godine do 30.10.2012. godine i troškovi naplate 86,071.89
13-9-01-2-12-25-1332-1/20 V.S. od 02.07.2020. godine dug za period od 01.07.2018. godine do 16.04.2020. godine, periodi variraju u zavisnosti od vrste prihoda, ali su okvirno u ovim godinama, troškovi naplate 378,179.53
13-9-01-12-25-2755/20-1 EDŽ/VAR od 14.12.2020. godine period 01.03.2020. godine do 15.10.2020. 385,037.25
13-9-01-12-25-2868/20-1 EDŽ/VAR od 30.12.2020. godine period 01.07.2019. godine do 10.12.2020., periodi variraju u zavisnosti od vrste prihoda, ali su okvirno u ovim godinama 390,557.77
13-9-01-12-1966/21-1 EDŽ/VAR od 03.06.2021. godine period 01.01.2007. godine do 30.04.2021. godine, periodi variraju u zavisnosti od vrste prihoda, ali su okvirno u ovim godinama 292,253.05
13-9-01-12-25-2641-1/21 VA/VAR od 29.07.2021. godine period 01.01.2021. godine do 31.05.2021. godine. i porez na imovinu 01.01.2021. i 31.12.2021. godine 373,792.60
13-9-01-12-25-3531-1/21 A.KI. od 22.09.2021. godine period 01.05.2021. godine do 31.05.2021. godine plus kamate i troškovi 24,836.12
13-9-01-12-25-3605-1/21 A.KI. od 22.09.2021. godine period 01.05.2021. godine do 30.06.2021. godine plus kamate i troškovi 61,024.60
13-9-01-12-25-3915/21-1 A.KL. od 22.10.2021. godine period  01.01.2009. godine do 31.08.2021. godine 545,894.97

Trenutna rukovodna struktura će učiniti maksimalne napore da se postojeći porezni dug izmiri u što kraćem roku i da se ispoštuju obaveze od kojih zavisi nesmetano funkcionisanje Kluba.

Mi smo Željini, Željo je naš!