Fudbalski klub Željezničar u nedjelju je bio domaćin članovima Udruženja za unaprijeđenje obrazovanja i podrške djeci i bez poteškoća u razvoju EDUS – Edukacija za sve. Ovom prilikom, roditelji i djeca koji su članovi Udruženja su posjetili Stadion Grbavica na kojem su se družili, igrali te na kraju i fotografisali.

FK Željezničar je ovom saradnjom nastavio svoju praksu promovisanja društveno odgovornog poslovanja, te sa radošću dočekao drage goste sa kojima će i u budućnosti sarađivati.

Udruženje EDUS – Edukacija za sve je nevladina organizacija koja u saradnji sa javnim predškolskim i školskim ustanovama pruža unaprijeđen naučno dokazani model obrazovanja djeci sa i bez razvojnih poremećaja, edukaciju i unapređenje znanja profesionalnog kadra, edukaciju i podršku roditeljima kroz predavanja, te naučnu saradnju široj profesionalnoj zajednici. Udruženje je nastalo kao rezultat potrebe za stvaranjem jedinstvenog saveza pojedinaca i grupa koje pred sobom imaju viziju o realizaciji punog potencijala svakog djeteta, bilo ono sa poteškoćama u razvoju ili ne. Glavni pokretači Udruženja su stručnjaci i roditelji okupljeni oko projekta „Mjedenica 2010-2011“ koji prije svega žele da izvanrednu praksu, očitovanu u stalnom i mjerenom napretku djece uključene u projekat, zadrže i ugrade u sistem.

Mi smo Željini, Željo je naš!

Foto: fkzeljeznicar.ba

Foto: fkzeljeznicar.ba