Uvažavajući činjenicu da će se krajem ovog mjeseca održati Skupština Kluba, Klub informiše članove i javnost da će na Skupštini, kao jedna od tačaka dnevnog reda biti i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Kluba.

S prednjim u vezi, Klub poziva sve članove koji smatraju da imaju viziju rada i razvoja Kluba u naredne 4 godine, da istaknu kandidaturu za mjesto predsjednika Upravnog odbora Kluba.

Potrebno je da zainteresovani kandidati najkasnije do 20.01.2016.godine, lično u prostorije Kluba, ili na mail: legal@fkzeljeznicar.ba dostave kraću biografiju, kao i Plan rada Kluba sa ciljevima za period 2016-2020. godine.