Konkurs za izbor direktora Kluba je okončan, a u narednim danima će se obaviti razgovori s kandidatima.

Konkurs je bio otvoren šest dana. Pristiglo je 15 prijava za direktora, a sutra će biti održan sastanak Komisije, na kojem će se raspravljati o pristiglim prijavama. Ideja je da se sa pet najboljih kandidata zakažu razgovori, na kojima bi se razgovaralo o vizijama i poslovnim idejama. Razgovori su planirani za srijedu i četvrtak.

Po obavljenim razgovorima, Izvršni odbor će po preporuci Komisije donijeti odluku o izboru direktora.