U svrhu podrške poslovanju, Udruženje FK Željezničar registrovalo je firmu FK Željezničar d.o.o. Sarajevo, koja upravlja Shopom FK Željezničar, a putem koje Klub u budućnosti planira širiti svoje poslovanje. Ovim putem Upravni odbor Udruženja FK Željezničar raspisuje oglas za radno mjesto:

Generalni direktor FK Željezničar d.o.o.

Osnovne dužnosti su da:

1. Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva;
2. Predlaže poslovne politike Društva;
3. Konstanstno radi na razvoju poslovanja Društva, uključujući razvoj proizvoda i iznalaženje dodatnih mogućnosti privređivanja;
4. Predstavlja i zastupa Društvo pred trećim licima;
5. Odgovara za uspješno poslovanje Društva;
6. Odgovara za zakonitost rada Društva;
7. Utvrđuje prijedloge godišnjih planova i programa poslovanja Društva, kao i prijedloga odluka i akata koje donosi Skupština Društva;
8. Utvrđuje prijedloge periodičnih obračuna i završnih računa;
9. Donosi akte o unutrašnjoj organizaciji;
10. Donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika, kao i o drugim pravima iz radnog odnosa i po osnovu rada, uz pismenu saglasnost ili supotpis osnivača;
11. Upravlja ljudima, radi na njihovom razvoju i motivaciji u radu;
12. Obezbjeđuje dobru timsku atmosferu i pozitivan odnos prema radu;
13. Izrađuje sve potrebne izvještaje o svom radu i radu Društva;
14. Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, opštim aktima Društva i nalozima osnivača.

Minimalni uslovi:
1. IV stepen stručne spreme, (poželjna viša ili visoka stručna sprema društvenog smjera);
2. Najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim položajima;
3. Aktivan vozač B kategorije;
4. Odlično poznavanje rada na računaru;
5. Aktivno poznavanje engleskog jezika;
6. Izražene komunikacijske vještine (pisane i usmene) i vještine rukovođenja;
7. Izražene vještine organizovanja i planiranja;
8. Proaktivnost i jake interpersonalne vještine;
9. Izražene vještine pregovaranja i prezentovanja;
10. Odgovornost i pouzdanost;

Smatramo da je karijera više nego posao. To je usavršavanje znanja, rješavanje složenih problema, napredovanje, zadovoljstvo poslom i kolegama.

Ukoliko ste motivisani, analitični, skloni inicijativama, precizni, dosljedni svojim odlukama, taktični i orijentisani na rezultat, molimo vas da prijave sa radnom biografijom i propratnim pismom dostavite putem pošte ili lično na adresu: Zvornička 27, sa naznakom “Prijava na javni oglas – za poziciju direktora “FK Željezničar” d.o.o.. Rok za podnošenje prijava je 21.03.2022. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.