Uprava FK “Željezničar” obavještava javnost da je danas tokom redovnih, svakodnevnih radnji na uređenju i održavanju čistoće stadiona na Grbavici, uposlenik Kluba identificirao potencijalno sumnjiv predmet, te o tome odmah obavijestio oficira za sigurnost Kluba koji je u skladu sa svojim ovlaštenjima pozvao policiju. Nakon izlaska na uviđaj, policija je uklonila predmet sa stadiona na siguran način.

Imajući u vidu da se sve događalo u trenutku kad je stadion zatvoren za javnost, te da je inače stadion pod 24-satnom profesionalnom zaštitom, kao i da se jednom sedmično provodi KDZ (kontra-diverziona zaštita) provjera od strane nadležnih organa, iz Uprave Kluba ističu da nema razloga da se sumnja u sigurnost na stadionu, te vjeruju da je riječ o potezu neodgovornog pojedinca.

“Uprava FK “Željezničar” poduzetim mjerama kontinuirano brine o sigurnosti stadiona i njegovih posjetilaca, te dalje radnje na rasvjetljavanju ovog slučaja prepuštamo policiji sa kojom ostvarujemo punu saradnju, dok ćemo u narednom periodu koordiniranim aktivnostima učiniti sve što je u našoj nadležnosti da preduhitrimo ovakve situacije”, ističu iz Uprave FK “Željezničar”.