Fudbalski klub Željezničar ovim putem raspisuje konkurs za odabir i imenovanje direktora Kluba.

Odgovornosti direktora Kluba će biti sljedeće:

 • zastupanje i predstavljanje Kluba
 • sastavljanje planova Kluba
 • raspoređivanje zaduženja
 • koordiniranje izvršenja zadataka
 • organizacija procesa rada i rukovođenje radom i poslovanjem Kluba
 • predlaganje Upravnom odboru Kluba donošenje općih akata, kao i izmjene i dopune postojećih
 • definisanje kratkoročne, dugoročne strategije i ciljeva razvoja Kluba, kao i predlaganje istih upravnom odboru Kluba
 • sastavljanje periodičnih poslovnih planova
 • podnošenje periodičnih izvještaja Upravnom odboru Kluba, analiza finansijskih izvještaja, te preduzimanje mjera za korekcije u operativnim i srednjoročnim planovima
 • kontinuirano planiranje i realizacija svojih dnevnih operativnih zadataka i aktivnosti
 • drugi poslovi utvrđeni zakonom, internima aktima Kluba, kao i poslovi koje mu/joj u zadatak stave Skupština i Upravni odbor Kluba
 • Za svoj rad direktor će biti odgovoran Upravnom odboru Kluba

U skladu sa navedenim odgovornostima i potrebama Kluba, od kandidata tražimo sljedeće kvalifkacije:

 • VSS
 • poznavanje rada na računaru (MS office, MS excel, internet)
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • radno iskustvo u vezi sa organizacijom poslovanja
 • liderske i organizacijske sposobnosti
 • izražena pregovaračka sposobnost
 • dobre komunikacijske vještine i ljubaznost u odnosu s ljudima
 • spremnost za javni nastup
 • kreativnost u rješavanju problema
 • odgovornost, pouzdanost i organiziranost u radu
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva od toga 3(tri)na menadžerskim poslovima
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora

Vaše prijave, zajedno sa životopisom možete poslati na info@fkzeljeznicar.ba. Rok za prijavu je 31.08.2020. godine. Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Samo će kandidati koji uđu u uži izbor biti kontaktirani i pozvani na razgovor. S najboljim kandidatom će biti zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme na period od jedne godine uz mogućnost produžnja još dvije godine. Obavezan probni rad od tri mjeseca. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama.