Danas je u prostorijama Općine Novo Sarajevo održana prva redovna sjednica Skupštine FK Željezničar u 2015. godini.

Opći zaključak je da je iza našeg Kluba teška godina u kojoj je osnovni cilj bio finansijska konsolidacija, neophodna poslije čitavog niza negativnih događaja. Ipak, uspjelo se i u namjeri da sportski rezultati ne budu sasvim zanemareni te da se održe pretposavke za stalne nastupe u evropskim kupovima.

Zasjedanje je otvorio predsjednik Skupštine Bakir Dautbašić koji je prvo izložio tačke dnevnog reda i čestitao na dobrim rezultatima i poslovanju Kluba, nakon čega je istakao neke od pozitivnih stvari koje su se desile u godini iza nas, ali i koje su u povoju.

Potom je Almir Gredić prisutnim delegatima podnio izvještaj o radu Izvršnog odbora za 2014. godinu. Tom prilikom je obrazložio šta je sve učinjeno i kakvi su finansijski pokazatelji za prethodnu godinu. Posebnu pažnju je svakako posvetio informacijama o visini prihoda i načinu trošenja sredstava, kao i činjenici da je dug Kluba smanjen uz istovremeno rješavanje najvećeg dijela tužbi koje su postojale. Konkretno, prihodi Kluba za prethodnu godinu su iznosili oko 2.100.000 KM. Za tekuće poslovanje Kluba je potrošeno oko 1.500.000 KM, dok je ostatak iskorišten za pokrivanje obaveza koje su nastale u ranijim periodima. Istaknuto je zadovoljstvo postizanjem sporazuma o izmirivanju duga za javne prihode sa Poreznom upravom FBiH koji se od tada redovno servisira.

Foto: Damir Hajdarbašić, fkzeljeznicar.ba

Foto: Damir Hajdarbašić, fkzeljeznicar.ba

Nakon izlaganja predsjednika Gredića je uslijedila diskusija o raznim pitanjima, a skupu su se obratili članovi Skupštine Hajrudin Čengić, Midhat Terzić, Senad Zaimović i Sabahudin Žujo. Predsjednik Gredić je dodatno pojasnio pojedine informacije zbog čega su pojedini članovi Skupštine bili posebno vrlo zadovoljni, ističući podršku iznošenju konkretnih informacija i konciznih odgovora. Stoga nije iznenađenje da je izvještaj o radu IO na kraju jednoglasno usvojen.
Važna odluka Skupštine je i ona o imenovanju novih pet članova koji bi zamijenili neke za koje je procijenjeno da su već duži niz godina neaktivni. Nova imena u sazivu Skupštine su tako postali Senad Misimović, Mustafa Duraković, kao i tri predstavnika navijača koja će u danima koji slijede predložiti Udruženje navijača.

Osim toga, radnoj grupi za kreiranje novog statuta su dodana i dva člana Skupštine, i to Ermin Pešto i Senad Zaimović. Oni će se u narednom periodu uključiti u aktivnosti na promjenama statuta koji bi trebao donijeti više pozitivnih promjena. Radna grupa se obavezala da će tekst prijedloga statuta biti gotov do kraja marta kada bi tim povodom trebala biti održana i nova sjednica Skupštine.

 

POGLEDAJ GALERIJU